×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM KOMVUX

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM KOMVUX

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Hermods vuxenutbildning (Komvux). Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

KONTAKTA OSS


FÖR DIG SOM VILL STUDERA PÅ KOMVUX

Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasiekurser?

För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildning. Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Har du ett annat modersmål än svenska ska du ha lägst betyg Godkänt i sfi (svenska för invandrare), kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska.

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.

När får jag mitt antagningsbesked?

Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till lärplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.

Kan jag studera var och när jag vill?

Fördelen med webbaserade kurser är att de alltid finns tillgängliga via en internetuppkopplad dator, surfplatta eller smartphone. Du kan själv välja plats och tid. Det enda viktiga är att du följer din individuella studieplan och dina inlämningsdatum inom kursen. Några få kurser innehåller moment som måste ske på plats.

Hur vet jag vilken kurs jag ska söka?

Om du vill ha vägledning och information som är specifik för din utbildningsbakgrund ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna i din hemkommun. Du hittar kontaktuppgifterna på hemkommunens hemsida.

På Hermods kan du läsa grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning.

FÖR DIG SOM VILL LÄSA PÅ DISTANS

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Hur är jag aktiv i en distanskurs?

För att vara aktiv i din kurs, måste du skicka in dina uppdrag i tid. Uppdragsdatum finns till varje uppdrag i kursen. Om du inte lämnar in dina uppdrag i tid, riskerar du att avbrytas från kursen.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Är det svårt att studera på distans?

Den frågan får vi ofta och svaret är att, nej, det inte är svårare att läsa på distans än att ha traditionell klassrumsundervisning. Många tycker dessutom att det är roligare och mer effektivt att läsa på distans eftersom du kan planera dina studier utifrån din livssituation.

Vilka kurser kan jag söka på distans?

Du kan söka grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning. Kolla upp vad just din kommun erbjuder. Du ansöker hos vuxenutbildningen i din kommun.

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.

När får jag mitt antagningsbesked?

Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till lärplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.

Kan jag studera var och när jag vill?

Fördelen med webbaserade kurser är att de alltid finns tillgängliga via en internetuppkopplad dator, surfplatta eller smartphone. Du kan själv välja plats och tid. Det enda viktiga är att du följer din individuella studieplan och dina inlämningsdatum inom kursen. Några få kurser innehåller moment som måste ske på plats.

FÖR DIG SOM VILL LÄSA EN YRKESUTBILDNING

Hur fungerar apl ute på företag?

Hermods säkrar din praktikplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med Skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen. Du och din handledare på företaget har regelbunden kontakt med din lärare under hela praktikperioden.

Vilken kurslitteratur används?

En del av undervisningen är webbaserad och sker via vår lärplattform Novo. Vid andra tillfällen används läroböcker och häften. Du får mer information om detta vid kursstart.

Vilken studieform används?

Det ser olika ut beroende på vilken utbildning du läser. Du kan läsa i klassrum, på distans eller som lärling. Under din yrkesutbildning har du alltid apl (arbetsplatsförlagt lärande) ute på en arbetsplats. Läser du i klassrum har du vissa teoretiska och praktiska moment i klassrummet som varvas med din apl-period. Läser du på distans så har du ett webbaserat klassrum i vår utbildningsplattform Novo varvat med din apl-period. Läser du som lärling är du ute på arbetsplatsen under hela din utbildning.

När startar yrkesutbildningen?

Våra yrkesutbildningar startar flera gånger om året. Besök din hemkommuns hemsida för att se exakta datum för utbildningsstart.

Vilka yrkesutbildningar erbjuds?

På Hermods erbjuder vi runt 60 stycken olika yrkesutbildningar inom flera olika ämnen, bland annat vård och omsorg, bygg och måleri, administration, handel, personal, marknadsföring, försäljning, trädgård med mera.

Hur går ansökan till?

Du ansöker till yrkesutbildningarna via din hemkommun (där du är skriven/folkbokförd). De flesta kommuner har en ansökningswebb på sin hemsida. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.

När får jag mitt antagningsbesked?

Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till lärplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.

FÖR DIG SOM VILL GÅ LÄRLING

Vad krävs för att få anställning och yrkesbevis?

Efter din utbildning hos Hermods inleds färdigutbildningstiden på ett företag (vilket förutsätter att du har fått en lärlingsanställning). När färdigutbildningstiden avslutas är du som lärling berättigad till ditt yrkesbevis.

Hur fungerar lärlingstiden ute på företag?

Hermods säkrar din lärlingsplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen.

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.

När får jag mitt antagningsbesked?

Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till lärplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.

FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX

Jag vill avbryta min kurs, hur gör jag då?

Om du funderar på att avbryta din/dina kurser ska du vända dig till din kontaktperson i hemkommunen. Om du studerar i en kommun där Hermods har personal ska du vända dig till studieledarna på Hermods.

När kan jag boka muntlig examination?

Du kan boka examination när du har slutfört 60 % av uppdragen i kursen och 50 % av studietiden har gått under förutsättning att du bokar din muntliga examination innan kursen är slut. Om det inte finns några tider att boka ska du kontakta din weblärare via Novo.

Får jag förlänga min kurs?

Om du behöver ändra din studietakt, kontaktar du din hemkommun eller Hermods studieledare om dessa finns på plats i din kommun. Tänk på att om du har studiemedel kan en förlängning påverka det.

Vad behöver jag ha inför kursstart?

För att läsa de flesta distanskurser hos Hermods behöver du ha tillgång till: En dator, anslutning till Internet, webbkamera, headset (hörlurar med mikrofon) och en e-postadress.

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.