×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

SFI I KLASSRUM

Vill du träffa lärare, elever och ha lektioner i skolan? Då är klassrumsundervisning något för dig! Läser du i klassrum hos Hermods innebär det lektioner, handledning och studier på plats i Hermods lokaler.

SFI PÅ DISTANS

Du kan studera sfi på distans. När du studerar sfi - svenska för invandrare på distans innebär det att du har din kurs på internet och kan studera hemma, i en park, på ett café eller där det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

Du läser din kurs i vår webbaserade utbildningsplattform som heter Novo. Där hittar du alla dina uppgifter, instruktioner, filmer och prov. I Novo kan du kontakta lärare och andra elever.

Skulle du behöva hjälp är du alltid välkommen till skolan och Hermods lokaler. Våra duktiga lärare och handledare hjälper dig och ger dig extrastöd med det du behöver träna mer på.

SFI OCH INTEGRATION

Att lära sig svenska är en viktig del för integration i samhället. Att kunna prata med sin omgivning, att skaffa sig nya vänner eller något så enkelt som att fråga om vägen blir mycket enklare om man har ett gemensamt språk. Allra viktigast, att prata svenska gör det mycket enklare att få ett arbete. SFI och integration hänger ihop med varandra.

ONLINE SFI - ETT ONLINE KLASSRUM PÅ INTERNET

När du läser sfi på distans träffar du alltså inte dina klasskamrater i klassrummet. Istället träffas ni online. Online sfi innebär att du måste ta ansvar för dina egna studier och vara disciplinerad. Det blir allt mer vanligt att studera sfi på distans.

I den webbaserade utbildningsplattformen Novo arbetar du med dina uppgifter var du vill och när du vill. Du kan bland annat prata med dina klasskamrater, ställa frågor till läraren, lämna in arbetsuppgifter och prov. Man kan säga att Novo är ditt klassrum på internet.

UTBILDNINGENS LÄNGD VARIERAR

Vi anpassar och ändrar i utbildningen för att den ska passa dina kunskaper. Om du inte kan skriva eller prata någon svenska är börjar utbildningen på en lättare nivå. Det tar också olika lång tid att lära sig ett helt nytt språk, vissa har lättare att lära sig än andra. Därför varierar längden på sfi-utbildningen. Som elev bör du lägga som minst 15 timmar per vecka på Online sfi.

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, skriva och prata svenska för både privatlivet och arbetslivet. Efter sfi-utbildningen finns möjligheten att ta ytterligare steg med till exempel högre utbildningar, grundläggande och gymnasial samt YH-utbildningar eller direkt ut i arbete. Det är den kommunen som du bor i som ska erbjuda sfi. För att ansöka om att gå sfi på distans ska du kontakta komvux i din hemkommun.