×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Marta Karlström

Hur kom du i kontakt med Hermods?– Jag hörde talas om Hermods när jag läste etnologi, om Hermods betydelse för folkbildningen i Sverige. När jag sen ville läsa upp mina betyg rekommenderade studievägledarna i min kommun Hermods för distansstudier. Varför valde du dina kurser?– Jag ville söka till landskapsarkitektprogrammet vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) men saknade…