×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Anatomi och fysiologi 1 ger dig grundläggande kunskaper om människans uppbyggnad och funktion. Du får även en grundläggande kunskap i medicinsk terminologi, läkemedel samt hur kroppens försvarssystem fungerar.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Anatomi och fysiologi 1 får du lära dig mer om människans uppbyggnad och funktion, läkemedelshantering samt om mikroorganismer. Du kommer under kursen få förståelse för människans normala fysiska utveckling genom livet. Kursen syftar till att bl.a. ge dig en grundläggande kunskap för den medicinska terminologi som används för att du ska kunna kommunicera med rätt begrepp.

 

Kursen ger dig även en grundläggande kunskap om vilka lagar och regelverk som gäller för läkemedel. Du får lära dig olika användningsområden för läkemedel, administreringsrätt samt att utföra enklare läkemedelsberäkningar.

 

För att förstå och få kunskap om kroppens försvarssystem ger kursen dig en grundläggande kunskap om vanliga mikroorganismer, hur de sprids samt hur man kan förebygga smitta.

 

Kursen Anatomi och fysiologi 1 innehåller:

  • Människokroppens uppbyggnad och funktion
  • Medicinsk terminologi
  • Läkemedelshantering samt enklare läkemedelsberäkningar
  • Vanliga mikroorganismer
  • Kroppens försvarssystem

EFTER UTBILDNINGEN

När du avslutat din kurs i Anatomi och fysiologi 1 kommer du ha förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion. Du kommer ha fått kunskaper som ger dig en kommunikativ förmåga inom medicinsk terminologi. Lärt dig om människans försvarssystem, vanliga mikroorganismer, om hur dessa sprids och vad du kan göra för att förebygga smitta.

 

Du kommer även ha en grundläggande kunskap om läkemedel. Kunskaper som innefattar enklare läkemedelsberäkningar, lagar och övriga bestämmelser.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om att läsa kursen Anatomi och fysiologi 1 på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort