×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Gerontologi och geriatrik får du lära dig om människans åldrande och vilka fysiska, psykiska samt sociala åkommor det kan innebära. Kursen ger dig kunskaper om vanliga sjukdomar som förekommer vid åldrande samt läkemedelsanvändning hos äldre.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Gerontologi och geriatrik ger dig kunskaper om äldres fysiska och psykiska hälsa och ohälsa samt förståelse kring hur det är att åldras i dagens samhälle. Både ur ett socialt och mångkulturellt perspektiv. Du kommer lära dig om vanliga sjukdomar som drabbar äldre, däribland demens. Du får även kunskaper i hur man kan förebygga vårdskador som kan uppkomma genom bristande munhälsa, trycksår eller fallolyckor.

 

Under kursen kommer du få lära dig om äldres kost- och näringsbehov samt vikten av rehabilitering och fysisk aktivitet. För att kunna ge vård i livets slutskede får du lära dig palliativ vård och omsorg utifrån olika trossamfund.

 

Kursen Gerontologi och geriatrik innehåller:

  • Människans åldrande och hur dess påverkan både fysiskt och psykiskt
  • Vanliga sjukdomar hos äldre
  • Läkemedelsanvändning
  • Stöd- och hjälpinsatser samt verksamheter som erbjuds i samhället
  • Den åldrande personens sociala behov
  • Rehabilitering, fysisk aktivitet och funktionsbevarande omsorg för äldre
  • Palliativ vård
  • Professionellt förhållningssätt och bemötande

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Gerontologi och geriatrik kommer du ha fått kunskaper om människans åldrande och dess påverkan på individen utifrån ett psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv. Du kommer ha fått kunskaper om vanliga sjukdomar bland äldre, läkemedelsanvändning samt om olika hjälpmedel som underlättar i de äldres vardag.

 

Du kommer lära dig vilka stöd- och hjälpinsatser som erbjuds i samhället och därmed kunna planera, genomföra och dokumentera stödinsatser utefter individens behov.

 

Efter kursen har du även fått kunskaper inom äldres kost- och näringsbehov samt hur viktig rehabilitering och fysisk aktivitet är för den åldrande kroppen.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen Gerontologi och geriatrik på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort