×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Gerontologi och geriatrik får du lära dig om människans åldrande och vilka fysiska, psykiska samt sociala åkommor det kan innebära. Kursen ger dig kunskaper om vanliga sjukdomar som förekommer vid åldrande samt läkemedelsanvändning hos äldre.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Gerontologi och geriatrik ger dig kunskaper om äldres fysiska och psykiska hälsa och ohälsa samt förståelse kring hur det är att åldras i dagens samhälle. Både ur ett socialt och mångkulturellt perspektiv. Du kommer lära dig om vanliga sjukdomar som drabbar äldre, däribland demens. Du får även kunskaper i hur man kan förebygga vårdskador som kan uppkomma genom bristande munhälsa, trycksår eller fallolyckor.

 

Under kursen kommer du få lära dig om äldres kost- och näringsbehov samt vikten av rehabilitering och fysisk aktivitet. För att kunna ge vård i livets slutskede får du lära dig palliativ vård och omsorg utifrån olika trossamfund.

 

Kursen Gerontologi och geriatrik innehåller:

  • Människans åldrande och hur dess påverkan både fysiskt och psykiskt
  • Vanliga sjukdomar hos äldre
  • Läkemedelsanvändning
  • Stöd- och hjälpinsatser samt verksamheter som erbjuds i samhället
  • Den åldrande personens sociala behov
  • Rehabilitering, fysisk aktivitet och funktionsbevarande omsorg för äldre
  • Palliativ vård
  • Professionellt förhållningssätt och bemötande

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Gerontologi och geriatrik kommer du ha fått kunskaper om människans åldrande och dess påverkan på individen utifrån ett psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv. Du kommer ha fått kunskaper om vanliga sjukdomar bland äldre, läkemedelsanvändning samt om olika hjälpmedel som underlättar i de äldres vardag.

 

Du kommer lära dig vilka stöd- och hjälpinsatser som erbjuds i samhället och därmed kunna planera, genomföra och dokumentera stödinsatser utefter individens behov.

 

Efter kursen har du även fått kunskaper inom äldres kost- och näringsbehov samt hur viktig rehabilitering och fysisk aktivitet är för den åldrande kroppen.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen Gerontologi och geriatrik på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort