×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Psykiatri 2 ger dig fördjupade kunskaper från tidigare kurs om olika psykiska funktionsnedsättningar. Under kursen gång får du utveckla din förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du lär dig också om uppkomsten av psykisk funktionsnedsättning och utvecklar förståelse för att psykisk ohälsa kan drabba alla människor.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Psykiatri 2 är en fortsättningskurs på Psykiatri 1 och utvecklar dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Denna kurs ska bidra till att du utvecklar din förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

I kursen får du möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den. Du blir också medveten om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar.

I kursen lär du dig att se orsaker till den ökning av psykisk ohälsa som finns i samhället, inte minst bland unga. Du utvecklar också förståelse för att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika naturligt att söka hjälp för det som för en fysisk sjukdom

Kursen Psykiatri 2 ger dig kunskaper om:

  • Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
  • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  • Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
  • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
  • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  • Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar.
  • Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.

Bra att veta:

  • Psykiatri 2 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) som genomförs enligt en individuell plan.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du utvecklat och fördjupat dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Du har lärt dig olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten, och olika behandlingsformer såsom kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att läsa Psykiatri 2 ska du tidigare ha läst kursen Psykiatri 1.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort