×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som redovisningsekonom arbetar du med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer. Du arbetar löpande med bokföring, redovisning, fakturering samt ekonomisk rådgivning och planering. Detta yrke passar dig som har ett sinne för siffror, är noggrann, ansvarsfull och företagsam. Som redovisningsekonom är du eftertraktad hos både små och stora företag samt konsultbyråer då allt fler företag överlåter sin ekonomihantering till redovisningsbyråer. Inom en 10-årsperiod förväntas drygt en fjärdedel av alla redovisningsekonomer nå pensionsålder samtidigt som digitaliseringen och automatiseringen förändrar många av vanligaste arbetsuppgifterna. Framtidens redovisningsekonom har en mer kommunikativ och rådgivande roll vilket denna utbildning förbereder dig för. Efter examen samt minst tre års yrkeserfarenhet kan du även ansöka om auktorisation vilket är en kvalitetsstämpel som väger tungt vid anställning.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. I utbildningen arbetar du ofta projektinriktat och kursöverskridande för att få en helhetssyn och se ett sammanhang mellan de kunskaper som förmedlas. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Redovisningsekonom-utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Kurser Hermods Yrkeshögskola Östersund Redovisningsekonom

 • Beskattningsrätt, 50 yhp
 • Bokslutsarbete och årsredovisning, 40 yhp
 • Ekonomistyrning och rapportering, 25 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, 25 yhp
 • Juridisk introduktion och handelsrätt, 40 yhp
 • Kommunikation och retorik, 25 yhp
 • LIA 1, 50 yhp
 • LIA 2, 55 yhp
 • Löpande redovisning och ekonomisystem, 60 yhp
 • Redovisning – Offentlig sektor, 25 yhp

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

 

Kurser Hermods Yrkeshögskola Göteborg Redovisningsekonom

 • Beskattningsrätt, 50 yhp
 • Bokslutsarbete och årsredovisning, 50 yhp
 • Ekonomistyrning och rapportering, 25 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, 25 yhp
 • Juridisk introduktion och handelsrätt, 50 yhp
 • Kommunikation och retorik, 25 yhp
 • LIA 1, 50 yhp
 • LIA 2, 55 yhp
 • Löpande redovisning och ekonomisystem, 50 yhp
 • Redovisning – Offentlig sektor, 15 yhp

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Som studerande hos får du tillgång till Microsoft Office, samt en onlinekurs i Excel via Learnesy. Läs mer om Learnesy och Excelkursen på learnesy.com.

 

Företagspartners Redovisningsekonom-utbildningen

De företag som Hermods samarbetar med ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

 

 • Ditt kontor Sverige AB
 • Hogia Redovisning & Revision AB
 • J-Å Gross Revisionsbyrå AB
 • Account AB
 • Holeship
 • Aspia AB
 • LRF Konsult
 • Stabilisator
 • Deloitte
 • Klara Papper
 • Stiftelsen Jamtli
 • Contrado

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen har du kunskap om hela det ekonomiska flödet, från beställning till bokföring och bokslut. Du har en bred kompetens för att sköta ekonomin för såväl privat näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kommun, stat och landsting. Du har färdigheter inom olika ekonomisystem och kan skapa och analysera kalkyler, budgetmodeller, lönsamhetsbedömningar och likviditetsplaneringar. Efter utbildningen kan du ta anställning som redovisningsekonom, företagsekonom, redovisningsassistent, redovisningskonsult eller ekonomiassistent hos företag, myndighet eller kommun.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Redovisningsekonom behörighet:

För att bli antagen till denna redovisningsekonom-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.

Välj ort