×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Arbetsgivare inom vård och omsorg, särskilt när det gäller individ- och familjeomsorg, lider brist på medarbetare som har kompetens inom psykisk ohälsa. Medarbetare stöter dagligen på brukare med samsjuklighet och missbruk. Den här kursen ger dig rätt verktyg för ett pedagogiskt och behandlande bemötande av personer med samsjuklighet och missbruk.

Samsjuklighet är ofta kopplat till missbruk som självmedicinering, vilket gör brukaren svåridentifierad. Kurserna ger specialiserad kompetens inom samsjuklighet, social problematik och kriminalitet, så att du kan möta utmaningarna på bästa sätt.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Geriatriska sjukdomar och äldres psykiska hälsa drivs på distans.

Kurser som ingår:

  • Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik

 

EFTER UTBILDNINGEN

Du kommer ha kompetenser för att:

  • Ta sig an och påvisa professionellt omhändertagande/bemötande av personer med beroendeproblematik, samt deras anhöriga.
  • Föreslå konkreta verktyg för att hantera situationer och samtal med personer i eller runt olika former av missbruk.
  • Utföra specifik psykiatrisk omvårdnad utifrån relevanta strategier/arbetsmetoder i förhållande till orsaker och symptom av psykopatalogiska tillstånd/diagnoser. Fokus på samsjuklighet och missbruk.
  • Genomföra och bedöma användningen av professionella samtal som verktyg vid bemötande av samsjuklighet och missbruksproblematik.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen krävs:

  • 1 års heltidsarbete inom vårdrelaterat yrke och/eller inom socialtjänsten.


Välj ort