×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

I kursen Social omsorg 1 får du utveckla dina kunskaper om arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att möta och kommunicera med brukare på ett respektfullt, empatiskt och reflekterande sätt. Kursen ger dig även ett historiskt perspektiv inom social omsorg samt kunskaper om rådande lagar och bestämmelser.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Social omsorg 1 ger dig kunskaper om olika livsvillkor och hur dessa påverkar människan och ens livskvalitet. Du kommer få lära dig centrala begrepp, administrativa uppgifter samt digitala hjälpmedel och utrustning inom social omsorg.

 

Under kursen kommer du få kunskaper om olika kommunikationstekniker, bemötande och etiskt förhållningssätt. Detta är för att du ska kunna skapa respektfulla och lyhörda möten med och för brukaren.

 

Kursen Social omsorg 1 innehåller följande:

  • Personnära omsorg
  • Kommunikation, bemötande och relationer
  • Service- samt administrativa uppgifter
  • Historiskt perspektiv på social omsorg
  • Lagar och bestämmelser inom social omsorg
  • Anmälningsplikt

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst Social omsorg 1 kommer du ha kunskaper i olika arbetsuppgifter inom social omsorg och hur dessa ska utföras utifrån brukarens bästa. Du kommer ha lärt dig hur olika livsvillkor påverkar människans livskvalitet och planera, genomföra och dokumentera möten med och insatser för brukaren.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om kursen Social omsorg 1 på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort