×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Spanska 6 motsvarar GERS nivå: B2.1.

Kursen Spanska 6 fördjupar och vidgar dina sociokulturella och språkliga kompetenser. Den ger dig verktygen för att uttrycka dig flytande och spontant utan någon större ansträngning, även i mer komplexa och formella sammanhang och fördjupa dig på samtida och historiska samhällsfrågor i olika områden där språket används.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursens innehåll bestäms i samråd med din lärare. Den innehåller inlämningsuppgifter, ett obligatoriskt handledningstillfälle och en muntlig examination.
Kursmaterialet skall omfatta en mängd olika texter, både skönlitterära och sakliga. Till exempel: föreläsningar, populärvetenskapliga texter, både samtida och utdrag ur äldre verk. Ämnen är kopplade till samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där språket används.
Du förbättrar dina språkfärdigheter, ditt kritiska tänkande och interkulturell medvetenhet genom att:
• Studera och analysera kursmaterialet för att få en djupare förståelse av innehåll, som till exempel: hur det är uppbyggt för att påverka en tänkt målgrupp, eller hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
• Läsa för att kunna dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse.
• Leta efter och använda källor av olika slag och utifrån olika syften på målspråket, samt värderar källornas relevans och tillförlitlighet inom ramen för din utredning.
• Diskutera förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du fått fördjupade kunskaper i det spanska språket.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Spanska 6 bygger på kunskaper i kursen Spanska 5, eller motsvarande (B1.2 nivå).
Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen.
Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor, och uppfylla något av följande kriterier: antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning; eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.
20 kapitlet 20 § skollagen och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.


Välj ort