×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård. Det här är ett yrke för dig som vill se till så att människor får det så bra som möjligt i slutet av deras liv. Denna utbildning kommer bland annat ge dig kunskap om etiska dilemman, döendets olika stadier och stöd åt anhöriga. Den här utbildningen passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen bedrivs på distans
I Karlskrona bedrivs denna utbildning på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner per vecka i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete.
 

All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg så som Teams. Goda datorkunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utbildningen innehåller fysiska träffar, då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer.

 

Kurser för palliativ vård-utbildning

 • Etik och värdegrund
 • Handledning och dokumentation
 • Examensarbete
 • Närståendestöd 
 • Palliativ medicinteknik
 • Specialiserad palliativ vård
 • Symtomhantering
 • Teamarbete, organisation och välfärdsteknik 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska med inriktning mot palliativ vård på olika vårdinrättningar och sjukhus.  

 

Efter palliativ vård-utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 

 • Palliativ vård vid olika diagnoser 
 • Etiskt förhållningssätt 
 • Farmakologisk och icke farmakologisk symtomhantering 
 • Medicinsk och social dokumentation enligt gällande lagstiftning 
 • Kriser och krishantering 
 • Vårdplanering/SIP 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Anatomi och fysiologi 1  
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Psykologi 1  
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid som undersköterska

 


Välj ort