×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

Specialistundersköterska inriktning palliativ vård

Specialistundersköterska inriktning palliativ vård

OM UTBILDNINGEN

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård. Det här är ett yrke för dig som vill se till så att människor får det så bra som möjligt i slutet av deras liv. Denna utbildning i palliativ vård kommer bland annat ge dig kunskap om etiska dilemman, döendets olika stadier och stöd åt anhöriga. Den här utbildningen i palliativ vård passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildning specialistundersköterska palliativ vård på distans

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande.

 

Specialistundersköterska palliativ vård på distans:

Denna specialistundersköterska (palliativa vård)-utbildning bedrivs på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete. Goda datakunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen till Specialistundersköterska palliativ vård ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg så som Teams. Under webbträffarna förs reflekterande samtal och diskussioner. Palliativ vård-utbildningen innehåller två fysiska träffar per termin då teoretiska och praktiska kunskaper testas via föreläsningar, praktisk färdighetsträning, seminarier eller examinationer. Specialistundersköterskautbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Kurser för Specialistundersköterska palliativ vård

 • Etik och värdegrund, 20 yhp
 • Handledning och dokumentation, 20 yhp
 • LIA, 30 yhp
 • Livskvalité i palliativ vård (Examensarbete), 20 yhp
 • Närståendestöd, 25 yhp
 • Palliativ medicinteknik, 20 yhp
 • Specialiserad palliativ vård, 25 yhp
 • Symtomhantering, 30 yhp
 • Teamarbete, organisation och välfärdsteknik, 20 yhp

EFTER UTBILDNINGEN

Efter specialistundersköterskautbildningen inom palliativ vård har du specialistkompetens inom palliativ vård och har kunskap om dess organisation och arbetssätt. Du kan identifiera vård- och omsorgsbehov hos patienter och närstående utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt agera utifrån ett etiskt förhållningssätt. Du har koll på medicintekniska lösningar för att öka livskvaliteten hos dina patienter samt hantera kriser som kan uppstå i samband med vård i livets slutskede. Denna palliativa vård-utbildning för undersköterskor gör att du kan utföra palliativ vård på sjukhus, vårdhem men även i hemmet.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna Specialistundersköterska palliativ vård-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • 1 års yrkeserfarenhet som undersköterska motsvarande minst 50 % i omfattning.

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.

Välj ort