×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Undervisningen i svenskt teckenspråk för hörande 2 ska syfta till att eleverna vidareutvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk samt tilltro till sin förmåga att använda teckenspråk i olika situationer och för skilda syften. Du får möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen vänder sig inte bara till dig som känner att du kan ha behov av att kunna teckenspråk i din vardag, utan även till dig som är intresserad av kommunikation på ett mer generellt plan.

Kunskaper i det svenska teckenspråket kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2 ger dig kunskaper om:

  • Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  • Dialoger, intervjuer och samtal.
  • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
  • Information och meddelanden, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken, signaler och sammanhang samt för att anpassa avläsning till framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka, välja och uppfatta innehållet i teckenspråkiga texter.
  • Språkliga företeelser, till exempel satsbyggnad, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och rumsaspekter i det språk eleverna möter.
  • Olika markörer för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  • Realia

Bra att veta:
Svenskt teckenspråk för hörande 2 innehåller övningar, uppdrag och självrättande prov som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2  har du utvecklat grunderna i det svenska teckenspråket. Du kommer bland annat ha större kunskaper hur du för dialoger, intervjuer, samtal och hur man arbetar med satsbyggnader.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Kursen bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val i grundskolan.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort