×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Undervisningen i svenskt teckenspråk för hörande 2 ska syfta till att eleverna vidareutvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk samt tilltro till sin förmåga att använda teckenspråk i olika situationer och för skilda syften. Du får möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen vänder sig inte bara till dig som känner att du kan ha behov av att kunna teckenspråk i din vardag, utan även till dig som är intresserad av kommunikation på ett mer generellt plan.

Kunskaper i det svenska teckenspråket kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2 ger dig kunskaper om:

  • Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  • Dialoger, intervjuer och samtal.
  • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
  • Information och meddelanden, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken, signaler och sammanhang samt för att anpassa avläsning till framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka, välja och uppfatta innehållet i teckenspråkiga texter.
  • Språkliga företeelser, till exempel satsbyggnad, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och rumsaspekter i det språk eleverna möter.
  • Olika markörer för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  • Realia

Bra att veta:
Svenskt teckenspråk för hörande 2 innehåller övningar, fyra stycken uppdrag och två självrättande prov som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2  har du utvecklat grunderna i det svenska teckenspråket. Du kommer bland annat ha större kunskaper hur du för dialoger, intervjuer, samtal och hur man arbetar med satsbyggnader.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Kursen bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val i grundskolan.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort