×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Tyska 2 är en nybörjarkurs som bygger på Tyska 1. Motsvarar GERS nivå: A2.1.
I den här kursen kommer du att vidare förbättra dina språkkunskaper. Du kommer även utöka
dina kulturella kunskaper. Till exempel vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används samt målspråkets utbredning i världen.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen omfattar ett brett material som skall hjälpa dig utveckla både språklig kompetens samt sociokulturell kunskap och interkulturell medvetenhet. Ämnen är kopplade till olika vardagliga situationer samt levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.Du kommer också att ha möjlighet att delta i våra online veckovisa konversationstillfällen som leds av våra lärare, för att förbättra dina språkfärdigheter i muntlig interaktion.
Du förbättrar dina språkfärdigheter och interkulturell medvetenhet genom att:
• Uttrycka dig muntligt och skriftligt för kontakt och kommunikation.
• Att lära dig strategier för att underlätta och förbättra kommunikationen, som till exempel att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang.
• Kommentera på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används

 

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du fördjupat och breddat dina kunskaper i det tyska språket från tidigare kurs. Du har även fått helt nya kunskaper inom tyska.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Tyska 2 bygger på kunskaper i kursen Tyska 1, eller motsvarande (A1.2 nivå).
Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen.
Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor, och uppfylla något av följande kriterier: antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning; eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.
20 kapitlet 20 § skollagen och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.


Välj ort