×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Tyska 5 är kurs för dig som tidigare har läst kurser i tyska på gymnasial nivå. I denna kurs fördjupas dina kunskaper i det tyska språket ytterligare. Under kursens gång får du bland annat lära dig att läsa och skriva olika texter på tyska. Du lär dig också om tysk historia och får utveckla dina grammatiska kunskaper.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Tyska 5 är en fördjupningskurs för dig som tidigare läst tyska på gymnasial nivå. I kursen kommer du att få göra olika övningar i vilka du tränar dig på att höra, läsa, tala och skriva på tyska. I kursen får du även ägna mer tid åt grammatiken.

I kursens lärobok behandlar vi allt från geografi till skönlitteratur. Läroboken innehåller många olika typer av texter.  Här finns bland annat berättande texter, prosa, faktatexter och tidningstexter, låttexter och intervjuer.

Varje kapitel i läroboken består av någon eller några texter följt av övningar. De kan bland annat vara övningar i form av innehållsfrågor till texter, diskussionsfrågor, övningar för att du ska kunna utöka ditt ordförråd, övning med fokus på språkliga företeelser, hörövning samt skriv- eller talövning.

Kursen Tyska 5 innehåller även följande:

  • Adjektivböjning.
  • Ordföljd.
  • Tidsuttryck.
  • Die Bundesländer.
  • Tatsachen über Österreich.
  • Deutsche Geschichte.

Bra att veta:

Tyska 5 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du fördjupat och breddat dina kunskaper i det tyska språket från tidigare kurser. Du har även fått helt nya kunskaper inom det tyska språket, om tysk historia och utökat dina grammatiska kunskaper.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att läsa Tyska 5 ska du tidigare ha läst kursen Tyska 4.

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort