FIRANDE PÅ HERMODS

Juni är ofta förknippat med examenstider. Flera års studier är äntligen över och för många börjar arbetslivet direkt och för andra väntar först en välförtjänt sommar och ledighet.

Även på Hermods är det examenstider. För våra yrkeshögskolestuderande, som under två års tid utbildat sig till ett nytt och spännande yrke, väntar nu deras nya karriärer. Och arbetslivet tar emot dem med öppna armar! Hela 9 av 10 får jobb efter avslutad examen.

Men vi firar inte bara examen under juni. Vuxenutbildning behöver inte innebära skolstart i augusti och examen i juni. Våra gymnasiala kurser och utbildningar startar och avslutas året om. Vet du till exempel att vi startar våra vård- och omsorgsprogram samt våra barn- och fritidsutbildningar inom Komvux Stockholm fem gånger om året?

Vad händer i sommar?

Juni innebär inte enbart avslut hos Hermods. Den 23 juni öppnar ansökan till Korta YH. Korta YH är kortare utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma som vill öka sin kompetens inom ett visst område. Dessutom har några av våra ordinarie yrkeshögskoleutbildningar med start i höst öppet för sen ansökan under sommaren.

Sammantaget så firar vi examen ganska ofta på Hermods. Våra studerande blir färdigutbildade året om och att det innebär att de är ett steg närmare sina mål är verkligen värt att fira.

Stort grattis till dig som tar examen i år!