Guide till grundläggande behörighet för högskola

Går du i tankar om att studera vidare men saknar grundläggande allmän behörighet för högskola? Genom att läsa på Hermods kan du komplettera ditt gymnasiebetyg via komvux för att kunna ansöka. Vi har även privatkurser för att träna inför högskoleprovet, som är en annan väg att gå om du redan har grundläggande behörighet.I denna guide listar vi olika vägar du kan gå för att komma in på högskola eller hitta din väg mot framtida studier.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA

Vad krävs för högskolebehörighet? För att ha grundläggande behörighet att ansöka till högskola måste du ha en examen från ett högskoleförberedande program, eller yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Här nedan kan du läsa mer om våra gymnasiala kurser som krävs för att kunna ansöka:

SÅ ANSÖKER DU TILL KOMVUX

Om du vill gå en grundläggande kurs, fristående gymnasiekurs eller en gymnasial yrkesutbildning hos Hermods vuxenutbildning (komvux) ansöker du via din hemkommun och det är också de som beslutar om du blir antagen och får läsa kursen eller utbildningen på komvux. Det kan bland annat bero på hur dina förutsättningar samt dina behov ser ut. Hermods erbjuder klassrums- och distansundervisning i flera kommuner.

HUR FUNGERAR DET ATT LÄSA PÅ KOMVUX?

Du börjar med att välja den kurs eller utbildning som du är intresserad av. HHäHär kan du se alla våra kurser inom komvux. Våra kurser startar flera gånger om året och du kan välja att läsa på heltid eller deltid. Du kan också välja om du vill studera i klassrum, på distans eller flexibelt på distans med handledning och träffar i klassrum. Kolla med din hemkommun vad som gäller med studieform och ansökningsdatum.

ANSÖK TILL HÖGSKOLA VIA HÖGSKOLEPROVET

Har du redan grundläggande behörighet till högskolan men vill öka din chans att komma in på en särskild utbildning kan högskoleprovet vara ett alternativ. Högskoleprovet mäter kunskaper som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. För att kunna använda ditt högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste du vara behörig till den eller de utbildningar du har sökt till. Till vissa utbildningar där betygskraven är höga, kan det vara bra om man har skrivit högskoleprovet för att kunna konkurrera om en plats

Vill du påverka möjligheten att få ett bättre resultat på högskoleprovet? Ta chansen att träna inför högskoleprovet med denna kurs på distans! Hermods högskoleprovskurs är en kurs för dig som vill träna inför högskoleprovet. Kursen innehåller övningar, inspelade lektioner och texter som är gjorda av våra lärare på Hermods.


HÖGSKOLA VS YRKESHÖGSKOLA

Alternativet till vanlig högskola är yrkeshögskola. En yrkeshögskola skiljer sig från traditionell högskoleutbildning då den kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplatser (LIA). En YH-utbildning är vanligtvis kortare än en högskoleutbildning då den ofta är mellan 1–2 år och är framtagen och skräddarsydd efter näringslivets behov tillsammans med verksamma företag inom branscher där efterfrågan på arbetskraft är stor.

YRKESHÖGSKOLA BEHÖRIGHET

Här reder vi ut de olika behörighetskraven och hur du gör för att bli behörig om du inte uppfyller alla krav idag. Reglerna för hur behörighetskraven ska uppfyllas är relativt generösa inom Yrkeshögskolan.


GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

För att bli antagen till en YH-utbildning behöver du ha grundläggande behörighet till högskolan, vilket motsvarar en gymnasieexamen. Du kan antingen ha en fullvärdig examen från gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Det går även bra att ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovan. Om du är bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Island och där är behörig till motsvarande utbildning går det också bra att ansöka.


SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

För de flesta YH-utbildningar krävs, utöver grundläggande behörighet, även särskilda förkunskaper i form av specifika kurser eller yrkeserfarenhet. De särskilda förkunskapskraven är kopplade till utbildningens innehåll och behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen fullt ut.


BLI BEHÖRIG MED PREPARANDKURS

Det finns även möjlighet att läsa in kurserna som ingår i den särskilda behörigheten hos oss via preparandkurser. En preparandkurs är en förberedande kurs på gymnasial nivå som du läser i din egen takt på distans. Du läser preparandkursen via vår lärplattform där du finner studieplan och studieanvisningar så att du kan bedriva dina studier självständigt. Preparandkursen avslutas med ett teoretiskt och/eller praktiskt slutprov som du gör antingen i lärplattformen eller på plats i våra lokaler. Klarar du slutprovet blir du behörig och går vidare till urvalsgruppen för utbildningen. Preparandkursen är avgiftsfri men kostnad för eventuell kurslitteratur kan tillkomma.

REELL KOMPETENS

För dig som saknar godkända betyg från gymnasiet finns det ytterligare sätt att bli behörig på. Har du till exempel andra kunskaper, kompetenser eller erfarenheter som du tycker är relevant för utbildningen du vill läsa? Detta kallas för reell kompetens och vi kan göra en bedömning av din reella kompetens som gör dig behörig. Du ansöker på reell kompetens genom att fylla i detta i din ansökan. Vanligtvis behöver du då styrka din erfarenhet med olika intyg.