HITTA DIN TEKNIKUTBILDNING PÅ HERMODS

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och behovet av teknisk kompetens ökar i många branscher. Vi på Hermods tänkte i detta inlägg lyfta vårt utbud av teknikutbildningar inom Komvux, Yrkeshögskola och Företagsutbildningar.Teknikområdet är brett med många olika alternativ. Här kan du arbeta med allt från installationer, underhåll av maskiner och teknisk utrustning, till beräkningar av tekniska system eller kommunikation av teknisk information. Den här branschen passar dig som har ett intresse för teknik och som har förståelse för hur det underlättar människors vardag. Eftersom ny teknik ständigt utvecklas är branschen viktig för framtiden och växer snabbare än vad det finns personal på marknaden. Det gör att du alltid kan fortsätta att utvecklas i din yrkesroll.

KURSER I TEKNIK PÅ GYMNASIAL NIVÅ (KOMVUX)

På Hermods Komvux har vi teknikkurser som kan vara bra att läsa ifall du vill kunna ansöka till högre studier inom teknikutbildningar. Du ansöker om att få läsa gymnasiekurser via den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun.

Programmering 1
Kursen är avsedd för att ge dig användbara och grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering med C# (sharp). Grundläggande programmering behandlar de viktigaste grundprinciperna för den programmering som sker i sekvenser. I kursen får du lära dig om villkorssatser och loopar, datalogiska begrepp och algoritmer.

Teknik 1
Kursen ger dig kunskap om teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

Vill du ha mer information kan du skicka en intresseanmälan

TEKNISKA YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

En yh-utbildning är vanligtvis 2 år lång och innehåll stor del praktiskt lärande. Utbildningsformen har visat sig vara väldigt effektiv på grund av sitt nära samarbete med näringslivet. Det gör att många går ut i jobb direkt efter examen. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra tekniska yh-utbildningar: AFRY, SAAB, Scania, Assemblin, Sweco och JM.

Automations- och robotingenjör med industri 4.0, 2 år
Som automations- och robotingenjör arbetar du med utveckling, installation, programmering, underhåll och reparation av automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar. Yrket passar dig som har ett intresse för tekniska system, är bra på logiskt länkande, problemlösning och kan arbeta i team. Branschen har redan svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och de strukturomvandlingar som nu sker inom digitalisering, automatisering och robotisering driver på efterfrågan av aktuell kompetens.

Drift- och fastighetstekniker, 2 år
Som drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Du är specialist på drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system vilket innebär att du säkerställer att dessa fungerar enligt fastighetsägarens och hyresgästernas förväntningar. Från kontrollrummet övervakar du den dagliga driften och vid tillfällen åker du ut till olika fastigheter för underhåll och skötsel. Det finns ett stort behov av utbildade drift- och fastighetstekniker på grund av pensionsavgångar samtidigt som teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhetsfokus ställer krav på ny kompetens.

Kyl- och värmepumpstekniker, 2 år
Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar du med olika kyl- och värmesystem för att skapa behagliga inomhusklimat i exempelvis villor, hyreshus, kontor, fartyg, livsmedelsaffärer, industrier eller idrottshallar. Yrket passar dig som vill arbeta tekniskt och självständigt. Att ha körkort är ett måste då du ofta är ute på uppdrag för installation, reparation, felsökning eller styrning av system. Just nu utbildas det för få kyl- och värmepumpstekniker för att tillgodose efterfrågan på arbetsmarknaden vilket gör att du kommer ha goda jobbmöjligheter efter examen.

Technical Account Manager, 2 år
Utbildningen Technical Account Manager ger dig kompetens inom framtidens försäljning – där digitalisering och automatisering står i fokus. Din kunskap efter utbildningen är eftertraktad och du kommer att vara attraktiv inom en rad olika områden, exempelvis Försäljning B2B, Marknadsföring, Projektledning och Tekniska system. Genom utbildningens två gedigna praktikperioder kan du välja att inrikta din utbildning och kompetens inom ett visst område. Du kommer att behärska såväl försäljning av digitala tjänster/produkter som försäljning inom digitala miljöer

Teknikinformatör, 1 år
I yrkesrollen teknikinformatör kombineras teknik, kommunikation och pedagogik. Som teknikinformatör arbetar du med att förmedla teknisk information, så som manualer och instruktioner för tekniska maskiner och system, på ett pedagogiskt och användarvänligt sätt. Yrket passar dig som är kommunikativ och pedagogisk och som gillar att skriva och illustrera.

VA-ingenjör, 2 år
Som VA-ingenjör arbetar du med vattenförsörjningen i Sverige och ser till så att alla har tillgång till rent vatten och fungerande avlopp. En betydelsefull roll i samhället och för att vårt vardagliga liv ska fungera. Som VA-ingenjör är du med vid nyproduktion eller ombyggnation av hus och vägar och skapar modeller och ritningar för projekt inom vatten och avlopp. Många av Sveriges vattenverk är gamla och behöver klimatanpassas samtidigt som en ökad befolkningsutveckling och nya miljökrav ökar behovet av VA-kompetens. Bristen på utbildad personal anses vara så pass stor att andel ut i jobb direkt efter examen är mycket hög.

KOMPETENSUTVECKLING INOM IT FÖR ANSTÄLLDA INOM VÅRDEN

För dig som vill läsa ett ämne som utvecklar dig ytterligare inom din blivande eller nuvarande yrkesroll. Din arbetsgivare står för kostnaden och du får betyg efter utbildningen.

Välfärdsteknik
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vården och som alltmer arbetar med system inom IT t.ex. journalhantering och medicinsk information såsom FASS.

It inom vård och omsorg
Du får kunskaper om hur informationsteknik kan användas som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Vidare ges du möjlighet att utveckla kunskaper om informationsteknik som drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom hälso- och sjukvården och omsorgens verksamhetsområden.

HUR FUNGERAR DISTANSUTBILDNING?

Många av våra utbildningar är på distans och finns tillgängliga dygnet runt och du kan studera oberoende av var du befinner dig. Du läser en distansutbildning i vår webbaserade utbildningsplattform Novo, där har du personlig kontakt med lärare, handledare och andra kursdeltagare. I Novo hittar du studieguider, testa dig själv-uppgifter, prov, ljud- och videoklipp samt uppdrag. En lärare rättar alla dina uppdrag (inlämningsuppgifter) och svarar på frågor du har under utbildningen

INTERVJUER MED STUDERANDE