Komvux i klassrum och på distans

Många kommer tillbaka till skolbänken för vidareutbilda sig först i vuxen ålder, andra kommer på att de vill byta karriär mitt i livet eller vill gå en rolig kurs för sin egen skull. Vad skälet än må vara kan det vara lika delar utvecklande som roligt att gå en ny kurs eller utbildning på Komvux.

När du ska börja studera finns det en del frågor som du bör svara på. De första är såklart vad du ska studera och till vilket syfte. Vill du gå en kortare kurs för att friska upp gamla kunskaper eller komplettera ett betyg? Vill du gå en längre utbildning där du får möjlighet att lära dig ett nytt yrke? När du hittat kursen eller vuxenutbildningen för dig har du möjlighet att utforma dina studier på ett sätt som passar dig.

Lärande i klassrum

Att studera på plats har många fördelar. Det ger dig chansen att kommunicera direkt med lärare och klasskamrater för att ställa frågor, få hjälp eller för att diskutera. För den som har svårt att koncentrera sig på egen hand kan klassrummet vara en plats där man slipper distraktioner som kan lura hemma som exempelvis mobiltelefon och TV. När du studerar på plats får du också möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter.

Studera på distans

Den största fördelen med att studera på distans är flexibiliteten. Du har möjlighet att själv bestämma var och när du ska studera, och kan på så sätt planera dina dagar så att du även hinner med ett arbete eller andra vardagliga sysslor. Att studera på distans ger dig dessutom fler valmöjligheter. Du kan alltså välja mellan fler av Komvux kurser och utbildningar, oavsett på vilken ort du befinner dig. Hermods distansutbildning ges via den webbaserade utbildningsplattformen Novo, vilken ger dig tillgång till allt läromaterial och ger dig möjlighet att kommunicera med webblärare och klasskamrater. Du kan även välja att kombinera distansstudier med klassrumslärande när du har tid eller känner ett behov av extra stöd, det kallas för flex eller flexibel närundervisning.

Hos Hermods hittar du kurser och utbildningar på Komvux i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala, Skellefteå, Västerås, Umeå, Helsingborg, Landskrona, Östersund, Luleå och en mängd andra orter runt om i Sverige. På Hermods hemsida kan du gå igenom hela kurs- och utbildningsutbudet för att hitta något som passar dig.