Vad innebär studieformen flex på Hermods komvux?

Flex, flex/distans, delvis distans eller flexibla upplägg – dessa är olika benämningar som i princip beskriver samma sak. I den här artikeln kommer vi att förklara närmare. Det är ett flexibelt och bra studieupplägg som kombinerar fördelarna med att studera på distans via självstudier tillsammans med fördelarna att studera i klassrum med lärarledd handledning. Hermods kallar det kort och gott för flex!

Att läsa med studieformen flex på Hermods komvux ger dig förutsättningarna att vara flexibel under din studietid och dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. Du kanske studerar mest effektivt på egen hand? Eller så passar det inte dig att läsa enligt schema på dagtid om du har andra åtaganden som arbete eller privata skäl. Då läser du på distans – när och där det passar dig. Samtidigt som du har möjligheten att få extra stöd och hjälp via personlig handledning av en lärare i klassrum på schemalagda tider. Flexibelt för dina behov.

ANSÖK OM ATT LÄSA FLEX PÅ KOMVUX

Vilken studieform du kan läsa skiljer sig åt beroende på vilken kommun du bor i. Kontakta din hemkommun för mer information om vad som gäller på den ort där du bor.

Du ansöker om att läsa på komvux hos vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.
Besök din hemkommuns hemsida och klicka dig vidare till vuxenutbildningen. Där framgår det vilket system de använder för ansökan. Gör ditt val, fyll i dina uppgifter och skicka in din ansökan. Det är din hemkommun som avgör om du får studera hos oss och det är din hemkommun som upphandlat kurserna av oss. Välkommen till en flexibel studieform – Flex.