Vad är svenska som andraspråk?

Svenska som andraspråk är ett skolämne i svenska skolan. Syftet med ämnet är att ge personer med ett annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin svenska språkförmåga.

God språkkunskap är i slutändan en förutsättning för ett inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta en aktiv roll i samhälls- och arbetslivet. Det är genom vårt språk som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor och samhället.

Svenska som andraspråk kan vara ett sätt att lyckas få ett jobb som nykommen till Sverige eller helt enkelt för att kunna bo i det svenska samhälle utan problem. Desto fler personer som kan språket, desto bättre kan vi kommunicera och förstå varandra i olika situationer. Därför är det viktigt med svenska som andraspråk inte bara för individen, utan för hela samhället.

I denna artikel kommer vi besvara frågan “Vad är svenska som andraspråk?” och beskriva de olika kurserna svenska som andraspråk 1,2 och 3.

Vad är skillnaden på svenska som andraspråk och sfi?

Svenska som andraspråk och sfi förväxlas ofta eller används synonymt med varandra då de bygger på samma tema. Båda lär ut svenska för personer som inte har svenska som sitt modersmål, men det finns en väsentlig skillnad:

 • Sfi-undervisning riktar sig mot nyanlända invandrare.
 • Svenska som andraspråk riktar sig mot studenter som har ett annat modersmål än svenska, men är uppvuxna i Sverige eller har tidigare kunskaper på annat sätt. Svenska som andraspråk kan också vara nästa steg efter avslutad sfi-utbildning.

Svenska som andraspråk - Kurser

Syftet med kurserna svenska som andraspråk 1, 2 och 3 är att utveckla elevens färdigheter i och kunskaper om det svenska språket på olika nivåer.

Svenska som andraspråk 1

Kursen Svenska som andraspråk 1 bygger vidare på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande där du kommer utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och skriva på svenska. I kursen får du kunskaper om kulturkännedom, litteraturvetenskap och grammatik.

I svenska som andraspråk 1 får du kunskaper om:

 • Studieteknik
 • Skrivandets hantverk
 • Referat
 • Recension
 • Lite filmhistoria
 • Lyrik
I kursen Svenska som andraspråk 1 får du också lära dig att
 • Hitta dina grammatiska fel
 • Läs en novell
 • Uttala
 • Intervjua

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 2 bygger vidare på kunskaperna som du får när du läser svenska som andraspråk 1 och ger dig kunskaper om kulturkännedom, litteraturvetenskap, grammatik, språkvetenskap och språkhistoria.

I svenska som andraspråk 2 får du kunskaper om:

 • Studieteknik
 • Interkulturell kommunikation
 • Ordspråk och idiomatiska uttryck
 • Muntligt anförande
 • Bokrecension
 • Referat
 • Praktiska skrivelser
 • Talspråk och skriftspråk
 • Bellman
 • Att använda källor

Svenska som andraspråk 3

Svenska som andraspråk 3 bygger vidare på svenska som andraspråk 2. Det är på många sätt en högskoleförberedande kurs eftersom den behandlar det formella talandet och skrivandet, men också språkkunskap och litteraturvetenskap. I kursen får du lära dig bland annat om det svenska språkets ordförråd och struktur samt lära dig utföra argumentations- och litteraturanalys.

I svenska som andraspråk 3 får du kunskaper om:

 • Att tala offentligt
 • Referat
 • Powerpoint
 • Längre utredande texter
 • Argumentationsanalys
 • Svenska språkets ordförråd och struktur
 • Litteraturanalys

Studera svenska som andraspråk på distans eller i klassrum

Alla människor lär sig olika, och att läsa svenska 1,2 och 3 kan vara kämpigt för den som är har tufft att lära sig ett språk. Vi på Hermods erbjuder därför kurser både i klassrum och på distans. Att lära sig i ett klassrum ger dig chansen att öva med andra och kan också vara bra för att få mer direkt hjälp av lärare med, till exempel, uttal.

Alla har dock inte möjligheten att studera i klassrum av olika anledningar. Därför erbjuder vi även svenska som andraspråk på distans. Att det är en kurs på distans betyder inte att du ägnar dig åt självstudier på heltid. På våra distanskurser studerar du via vår lärplattform där du får dina uppgifter och kan kommunicera med studenter och lärare. Hermods vill att så många som möjligt ska få lära sig vad de behöver och vill, på det sätt som passar dem bäst.

Studera svenska som andraspråk på Hermods

Kontakta Hermods för mer information om våra kurser inom det svenska språket. Utöver svenska som andraspråk erbjuder vi även sfi såväl som en rad andra språkkurser inom bland annat engelska, tyska, franska, spanska och många fler.

Läs vår språkguide för dig som vill lära dig ett nytt språk för mer information, eller utforska vårt utbud av språkkurser.