×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Praktisk språk- och Språkträning i förskolan vänder sig till företag och kommuner som vill vidareutbilda sina pedagoger, handledare och rektorer i svenska

Kursstart 25 januari 2023

Den kompetensutvecklande insatsen finansieras av Skolverket. Utbildningen avser ge effekt för all personal på hela förskolan. Kursen genomförs parallellt på alla tre nivåerna.

Anmäl din personal senast 16 december.