×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

EL, BYGG OCH MÅLERI - ETT EFTERTRAKTAT YRKE

I takt med en växande befolkning och ökade krav på väl fungerande infrastruktur så är el-, bygg- och måleribranschen ständigt i behov av kompetent och utbildad personal. Det byggs som aldrig förr, såväl bostäder som kontor och vår nuvarande infrastruktur med bland annat vägar och räls behöver både underhållas samt utvecklas för att möta nya krav och behov. Vill du utbilda dig inom ett framtidsyrke och bli eftertraktad på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning? Då ska du läsa någon av våra gymna­siala yrkesutbildningar som ger dig arbetslivserfarenhet under tiden som du utbildar dig! 

HUR FUNGERAR DET ATT LÄSA EN YRKESUTBILDNING INOM EL, BYGG OCH MÅLERI PÅ HERMODS?

Våra yrkesutbildningar inom el, bygg och måleri startar flera gånger om året. Du läser teoretiska studier i klassrum och praktiska studier i bygghallen samt via arbetsplatsförlagt lärande (apl) men i vissa kommuner läser du utbildningen helt på distans men med obligatorisk apl. Apl innebär att en del av utbildningen sker direkt hos ett företag på en arbetsplats där du har en handledare på företaget som hjälper dig. Genom att erbjuda utbildningar med närhet till näringslivet ökar chanserna för att få jobb direkt efter att utbildningen är avslutad. 

Vissa kommuner erbjuder utbildningar inom bygg och måleri helt på distans. Via din hemkommun kan du ansöka om att läsa följande utbildningar på distans:

Våra yrkesutbildningar inom el erbjuds i dagsläget endast via Kristianstad kommun och då läser du i klassrum. Dessa utbildningar är:

  • Installationselektriker
  • Larm- och säkerhetstekniker

För att kunna fokusera på studierna och inte behöva vara orolig för att din privatekonomi ska lida under utbildningstiden är utbildningarna CSN-berättigade. För att läsa mer om hur du ansöker om studiestöd och studiemedel, besök CSNs hemsida.

EFTER UTBILDNINGEN

En yrkesutbildning är ofta en säker väg till jobb. Möjligheten att spendera delar av utbildningen på en arbetsplats ger dig möjlighet att knyta kontakter och att utöva arbetet praktiskt.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom lärlingsanställning i ett branschföretag.

Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN, samt MYN, Måleriförbundens kriterier.

Betongarbetare är en eftertraktad yrkesroll och enligt Arbetsförmedlingens prognoser finns det mycket stora chanser att få jobb som betongarbetare nu så väl som i framtiden.

Betongarbetarens arbete kan vara fysiskt krävande men utvecklingen har gått framåt och det finns numera mycket hjälpmedel. En annan del av utvecklingen består nu av att mycket material görs färdigt på fabrik och sedan transporteras till den slutgiltiga platsen där betongarbetaren fäster och monterar dessa på plats. Andra vanliga arbetsuppgifter kan vara att gjuta och armera vid byggnationer så väl som vid anläggningsarbeten av vägar och broar. Den genomsnittliga månadslönen för en betongarbetare ligger på 33 100 kr.

Även bland golvläggare ser framtiden ljus ut när det kommer till möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning. Arbetsförmedlingen beskriver chanser att få ett jobb till mycket goda både nu och om några år. Du blir med andra ord eftertraktad när du är klar med utbildningen.

Golvläggaren tjänar i snitt 33 400 kr/månaden och de flesta jobben finns på små företag som dock kan arbeta på både privata som offentliga platser. Arbetsuppgifterna består av, förutom själva läggandet av golv, även av att göra det viktiga underarbetet samt att slipa och behandla olika golv. Det ingår även våtrumsarbeten där golvläggaren får visa på sina kunskaper inom yrket då det är av yttersta vikt att alla skarvar är helt täta för att undvika läckage.

Elbranschen är bred och det finns elektriker som är specialiserade på olika områden. Basen i grundutbildningen är ofta densamma oavsett vilken inriktning som väljs och därefter kan man välja inriktning. Installationselektrikern arbetar ofta i alla typer av fastigheter och arbetsuppgifterna kan bestå i att montera belysning och elcentraler. De installerar även strömbrytare och drar elledningar.

För elektrikern ligger den genomsnittliga månadslönen på 33 300 kr.

Larm- och säkerhetsföretag är den primära arbetsplatsen för en lar,- och säkerhetstekniker. Det finns goda möjlighet till jobb efter avslutad utbildning och snittlönen ligger på 30 300 kr/månad.

Det är larm- och säkerhetstekniker som installerar, driftsätter och programmerar larm- och säkerhetssystem hos nya kunder. I yrkesrollen ingår även att utföra underhåll och service hos kunderna. Olika typer av larm, såsom inbrotts- och brandlarm monteras i huvudsak av larm- och säkerhetsteknikern. Detsamma gäller för passersystem och beavkningssystem med kamera. Till viss del ingår det även att arbeta med integrerade system.

Murare är ytterligare ett yrke där kompetent arbetskraft efterfrågas. Det finns stora möjligheter att få ett jobb efter avslutad murarutbildning. Muraren har ett gammalt hantverkaryrke som trots utvecklingen fortfarande kräver sitt hantverk.

Murarens arbetsuppgifter består till stor del av att mura väggar med lättbetongblock och putsa fasader. Arbetsplatsen kan vara både hos privatpersoner, hyresvärdar som hos stora offentliga byggnader och kan gälla både nyproduktion och renoveringen där puts ska bytas ut.

Murarens genomsnittliga månadslön ligger på 35 900 kr.

Framtiden ser ljus ut för dig som väljer att utbilda dig till målare. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att det finns för få utbildade målare i förhållande till antalet arbetstillfällen och att det kommer att vara ett efterfrågat yrke även i framtiden. Det innebär att det finns mycket goda chanser till anställning direkt efter att du är klar med din utbildning. 

Som målare arbetar du med att skapa trivsamma miljöer för människor i deras arbete, hem och fritid. Du arbetar i varierande miljöer i alla delar av samhället, i allt från skolor till industrier, sjukhus och kontorslokaler. Med färg, pensel och roller arbetar du aktivt och den ena arbetsdagen är sällan den andra lik. Sommar innebär en hel del utomhusarbete medan vintertid vanligtvis innebär arbete inomhus. 

För att trivas som målare är det bra om du har ett praktiskt handlag och kan arbeta självständigt. Det är även nyttigt att vara en social och öppen person som gillar att umgås med kollegor och träffa kunder och fastighetsägare.

Den vanligaste arbetsplatsen där man föreställer sig en plattsättare är i badrumsmiljöer. Där jobbar plattsättaren med det viktiga underarbetet såväl som att kakla, lägga klinkers och sätta upp exempelvis mosaiker. Även kök och andra platser där man brukar klä väggar och golv med kakel och klinkers tillhör plattsättarens arbetsplats. Det är vanligt att arbetsuppgiften rör om renoveringar där byte av våtrum och kök ingår men även nybyggnationer förekommer. Då kan det till exempel röra sig om simhallar eller bilhallar som också har stor del plattsättning. Noggrannhet krävs då plattorna ska fästas med millimeterprecision och ett visst mått av förmåga att bemöta kunder är viktiga egenskaper.

Arbetsförmedlingen listar att även plattsättare har stora möjligheter till jobb de kommande åren. en genomsnittlig månadslön för en plattsättare ligger på 35 900 kr.

Träarbetaren, eller snickaren, har ett fysiskt arbete som innefattar såväl renoveringar, ombyggnader som nyproduktioner. Det kan bland annat innebära att snickaren bygger träformarna som betongarbetaren sedan använder för att gjuta olika betongfundament. Dessa kan vara både mindre och större, till exempel för husstommar eller brofundament. Ofta ingår träarbetaren i hela byggnadsprocessen, både under planering, grundarbeten men även i slutskedet med finjusteringar vilket gör att yrkesrollen är väldigt varierad.

Som snickare kan du arbeta på både mindre företag men även på större företag och efterfrågan på utbildad arbetskraft är mycket hög både nu och i framtiden. Snickarens genomsnittliga månadslön ligger på 32 800 kr.

Affärsutveckling och ledarskap Artificiell intelligens Barn och fritid Beteende- och samhällsvetenskap Butik, administration och personal Bygg och anläggning Data/IT Ekonomi, administration och försäljning El och energi Fastighet Friskvård och kroppsvård Förberedande och orienterande Hotell och turism Hotell, restaurang och livsmedel Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Inköp och logistik Journalistik och information Juridik Kombinationsutbildning Komvuxarbete Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Marknadsföring Matematik och naturvetenskap Media och kommunikation Måleri Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik SFI Språk Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster VVS Vård och omsorg
Studietakt
Individanpassad Heltid Deltid Halvtid
Studieform
Distans Klassrum Flex Hybrid
Utbildningstyper
Komvux - Grundläggande Komvux - Enstaka kurser Sfi Yrkeshögskola Komvux - Yrkesutbildning YH-kurser Yrkesutbildning
Visa fler filter

KONTAKTA OSS

Här kan du beställa mer information om våra yrkesutbildningar.