×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

ANSÖKAN OM STADSBIDRAG

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet.

Din förälders anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag.

Kriterier för statsbidrag och ansökningsblanketter finner du på Skolverkets hemsida.

Arbetsgivarintyg ska undertecknas av din förälders arbetsgivare och skickas till oss.

Skicka din ansökan om statsbidrag, med alla handlingar inscannade i en pdf-fil till: anmalan.hdg@hermods.se (fotograferade handlingar eller handlingar i andra format kan inte hanteras)

Det går också bra att betala utbildningen själv - då skickar vi faktura för hela avgiften till den faktureringsadress du angett när du fyllt i webbansökan.

POSTADRESS:

Hermods Distansgymnasium
Box 36, 101 20 Stockholm