×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet.

Vårdnadshavarens anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag. Det är således bara möjligt att söka statsbidrag för familjer där elev medföljer vårdnadshavare.

Kriterier för statsbidrag och ansökningsblanketter finner du på Skolverkets hemsida. Där hittar ni också blanketterna som ska fyllas i.

Arbetsgivarintyg ska undertecknas av din förälders uppdrags-/arbetsgivare och skickas till oss. Det är vi som lämnar vidare din ansökan till Skolverket.
Var noga när du fyller i blanketten! Skolverket hanterar inte ofullständiga ansökningar. Vissa kategorier fordrar t ex understödjande dokumentation.

Skicka din ansökan om statsbidrag, med alla handlingar inskannade i en PDF-fil till: anmalan.hdg@hermods.se (fotograferade handlingar eller handlingar i andra format kan inte hanteras).

Det går också bra att betala utbildningen själv - då skickar vi faktura för hela avgiften till den faktureringsadress du angett när du fyllt i webbansökan. Ett läsår på program kostar i dagsläget 35 826:- Pris för enskilda kurser hittar du i prislistan, här nedanför.

POSTADRESS:

Hermods Distansgymnasium
Box 542, 101 30 Stockholm