×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Robotar och automatisering är inte längre framtiden utan har mer eller mindre blivit en del av vardagen inom många branscher. Framförallt inom industrin där allt fler fabriker och produktionsled blir självorganiserade. Industri 4.0 syftar till en fjärde industriell revolution där Internet Of Things (IOT) möjliggör en ny form av informationsflöde inom produktionen. Som automations- och robotingenjör arbetar du med utveckling, installation, programmering, underhåll och reparation av automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar. Yrket passar dig som har ett intresse för tekniska system, är bra på logiskt länkande, problemlösning och kan arbeta i team. Branschen har redan svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och de strukturomvandlingar som nu sker inom digitalisering, automatisering och robotisering driver på efterfrågan av aktuell kompetens.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. I utbildningen arbetar du ofta projektinriktat och kursöverskridande för att få en helhetssyn och se ett sammanhang mellan de kunskaper som förmedlas. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Automationstekniker-utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktiska dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Kurser för automationsingenjör (yh) utbildning:

 • Examensarbete, 30 yhp
 • Industriell Automation, 40 yhp
 • Konstruktionsteknik, 10 yhp
 • LIA 1, 55 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Motorstyrning och processteknik, 40 yhp
 • Produktionskunskap 1 – LEAN, 25 yhp
 • Produktionskunskap 2 – Hållbarhet, 25 yhp
 • Programmering inom Automation, 40 yhp
 • Robotteknik, 30 yhp
 • Smart industri- och fastighetsautomation, 50 yhp
 • Styrskåp – uppbyggnad och användning, 20 yhp

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

 

Företagspartners för automationsingenjör (YH)

De företag som Hermods samarbetar med ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

 • Midroc Automation
 • AH Automation
 • Permanova Lasersystem
 • Virtual Manufacturing
 • AFRY
 • SU Maskinservice
 • AGVE
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • AVT Industriteknik
 • Semcon
 • Volvo Cars
 • Status Automation
 • RISE
 • EMBA
 • Schneider Electric
 • Midroc
 • El och PC
 • AFRY
 • Teknik Collage
 • BS Elcontrol

EFTER UTBILDNINGEN

Efter denna automationsingenjör- utbildning kan du arbeta som automationsingenjör inom robotik, automationstekniker eller underhållstekniker inom industrin och med industrirobotar och automationslösningar samt dess samverkan och kommunikation. Du har fördjupad kunskap om el, elektronik, regler- och styrteknik samt robotprogrammering. Du har färdigheter för att hantera ritningsverktyg och layoutritningar i 2D och 3D.  Du har kompetens för att självständigt arbeta med automation med fokus på problemlösning inom produktionsprocessen samt leda, planera och ansvara för automationsprojekt. Efter denna automationsingenjör-utbildning kommer du att vara eftertraktad inom den svenska industrin som utgör hela 10% av världsmarknaden och är en av Sveriges viktigaste näringar.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Förkunskaper för automations- och robotingenjör (YH):

För att bli antagen till denna robotingenjör-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 

 • Datorteknik 1a
 • Praktisk ellära

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför automationstekniker-utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.

Välj ort