×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

BIM utbildning och CAD utbildning

Vill du arbeta med att visualisera byggprojekt genom den senaste tekniken inom byggbranschen? Som projektör med specialistkunskap inom BIM och CAD skapar du 3D-ritningar och modeller i virtuell miljö som visualiserar och samordnar information om bygget och byggprocessen. I den virtuella modellen kan du bland annat visualisera tidsplan, kostnadsestimering och montageplan samt skapa simuleringar och söka information.

Vår utbildning innehåller allt du behöver för att bli verksam som byggnadsingenjörs, såsom BIM och CAD, något som starkt efterfrågas idag. Denna utbildning passar dig som vill kombinera byggproduktion, arkitektur och teknik. BIM (Byggnadsinformationsmodellering) och CAD (datorstödd konstruktion) är en ny och modern arbetsmetod som håller på att förändra hela byggsektorn. BIM och CAD utbildning innebär att du lär dig ett mer tekniskt och datadrivet arbetssätt som förenklar och underlättar hela byggprocessen. Trots att man länge arbetat med BIM och CAD inom branschen, så är det en stor brist på medarbetare med just denna kompetens.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera i klassrum i Göteborg 

I vårt program ingår CAD och BIM utbildning som bedrivs i klassrum i Göteborg. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

Programmet inom byggnadsingenjör, CAD och BIM utbildning innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Hermods byggnadsingenjör och BIM utbildning innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser   

 • BIM utbildning, 45 yhp 
 • Branschenlig matematik, 30 yhp 
 • Byggprocess och byggteknik med fokus på hållbart byggande, 45 yhp 
 • CAD utbildning, 45 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Husbyggnadsteknik, 30 yhp 
 • LIA 1, 70 yhp 
 • LIA 2, 80 yhp 
 • Projektledning och kommunikation, 30 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter vår BIM och CAD utbildning kan du arbeta som bland annat: 

 • Byggprojektör 
 • Byggnadskonsult 
 • CAD-ritare/CAD-projektör 

Vanliga arbetsplatser för en byggnadsingenjör inom BIM/ CAD är byggföretag, konsultbyråer eller inom kommun och landsting. 

 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom:

 • modellbaserad projektering utifrån kravspecifikation  
 • hantering av BIM som arbetsmetod 
 • utveckling, konstruktion och tillämpning av tekniska ritningar i CAD 
 • planering och ledning av projekt med hänsyn till energieffektiva och miljömässiga lösningar 
 • byggmetoder och materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Engelska 6 
 • Matematik 2 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort