×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du arbeta med att visualisera byggprojekt genom den senaste tekniken inom byggbranschen? Som projektör med specialistkunskap inom BIM och CAD skapar du 3D-ritningar och modeller i virtuell miljö som visualiserar och samordnar information om bygget och byggprocessen. I den virtuella modellen kan du bland annat visualisera tidsplan, kostnadsestimering och montageplan samt skapa simuleringar och söka information. Denna utbildning passar dig som vill kombinera byggproduktion, arkitektur och teknik. BIM (byggnadsinformationsmodellering) och CAD (datorstödd konstruktion) är en ny och modern arbetsmetod som håller på att förändra hela byggsektorn. BIM och CAD innebär ett mer tekniskt och datorstött arbetssätt som förenklar och underlättar hela byggprocessen. Trots att man länge arbetat med BIM och CAD inom branschen så är det en stor brist på medarbetare med just denna kompetens. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera i klassrum i Göteborg eller Helsingborg 

Denna utbildning bedrivs i klassrum i Göteborg och Helsingborg. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. 

Studera på distans 

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Östersund. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

Utbildningen innehåller fysiska träffar  

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt sex fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.  

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser   

 • BIM, 45 yhp 
 • Branschenlig matematik, 30 yhp 
 • Byggprocess och byggteknik med fokus på hållbart byggande, 45 yhp 
 • CAD, 45 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Husbyggnadsteknik, 30 yhp 
 • LIA 1, 70 yhp 
 • LIA 2, 80 yhp 
 • Projektledning och kommunikation, 30 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat: 

 • Byggprojektör 
 • Byggnadskonsult 
 • CAD-ritare/CAD-projektör 

Vanliga arbetsplatser för en byggnadsingenjör inom BIM/ CAD är byggföretag, konsultbyråer eller inom kommun och landsting. 

 

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom:

 • modellbaserad projektering utifrån kravspecifikation  
 • hantering av BIM som arbetsmetod 
 • utveckling, konstruktion och tillämpning av tekniska ritningar i CAD 
 • planering och ledning av projekt med hänsyn till energieffektiva och miljömässiga lösningar 
 • byggmetoder och materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 

 • Engelska 6 
 • Matematik 2 

 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  

Välj ort