×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Yrket passar dig som vill arbeta specialiserat och metodiskt, som finner ett intresse i att bevara äldre hus och byggnader och som vill rusta upp de många bostäder som håller på att förfalla. ROT-kompetens är högt eftertraktat på arbetsmarknaden inom byggsektorn på grund av stora pensionsavgångar i kombination med ökade krav på byggen i stort.

Våra studerande berättar…..

” – Jag var inte behörig när jag sökte utbildningen men jag läste en preparandkurs innan som gjorde mig behörig. Preparandkursen läste jag hemma via Hermods. Jag fick sedan göra ett urvalsprov där jag skulle svara på frågor under 50 min. Jag klarade provet och blev behörig.” / Maryam

 

” – De som läser den här utbildningen har antingen en koppling till yrket sen tidigare eller så kommer de från en helt annan bransch. Många av kvinnorna som läser kommer till exempel från vården.  / Arja

 

” – Jag tror att fler skulle vara intresserade av det här yrket om man visste vilka möjligheter som finns. Byggnadsingenjör innebär många olika områden och inriktningar.  / Ann-Therese

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs i Stockholm på heltid i klassrum 

Utbildningen är platsbunden, men för att möta efterfrågan om flexibla utbildningar kan vissa moment komma att förläggas på distans och/eller ges möjlighet att ta del av hemifrån via streaming. 

Två dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen byggnadsingenjör – ROT innehåller två LIA-perioder där du får praktisera din teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats  

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.   

 

Gör din LIA utomlands  

Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Läs mer om Erasmus+ här. Programmet förser dig som studerande med ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehälle under hela perioden. Du letar själv upp en LIA-plats där du önskar göra din Internationella LIA. Vi på Hermods YH finns såklart tillhands om du behöver stöd eller hjälp under tiden. För mer information om Erasmus+ och LIA utomlands, kontakta din utbildningsledare.

 

Kurser för byggnadsingenjör utbildning, totalt 420 yhp:
 • Affärsekonomi 
 • Arbetsledning och arbetsrätt  
 • Byggarbetsmiljösamordning 
 • Byggprocess och byggproduktion 
 • Entreprenadjuridik  
 • Examensarbete
 • Husbyggnadsteknik  
 • LIA 1
 • LIA 2 
 • Miljö 
 • Mätteknik och ritningslära
 • ROT – metoder 
 • ROT – praktiskt arbete

EFTER UTBILDNINGEN

Efter byggnadsingenjör utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Arbetsledare 
 • Byggplatschef 
 • Byggkonsult 
 • Byggnadsingenjör med inriktning på ROT  

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom; 

 • hela processen kring byggprojekt  
 • planering, ledning och uppföljning av projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav 
 • arbetsmetoder, materialval, rutiner och system vid ROT-arbeten och ROT-projekt 
 • arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats 
 • ledarskap och kommunikation för att effektivt kunna leda hela arbetslag och koordinera underentreprenörer 
 • lagstiftning som reglerar ROT-projekt 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Bygg och anläggning 1 
 • Bygg och anläggning 2 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför byggnadsingenjör utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort