×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Yrket passar dig som vill arbeta specialiserat och metodiskt, som finner ett intresse i att bevara äldre hus och byggnader och som vill rusta upp de många bostäder som håller på att förfalla. ROT-kompetens är högt eftertraktat på arbetsmarknaden inom byggsektorn på grund av stora pensionsavgångar i kombination med ökade krav på byggen i stort.

Våra studerande berättar…..

” – Jag var inte behörig när jag sökte utbildningen men jag läste en preparandkurs innan som gjorde mig behörig. Preparandkursen läste jag hemma via Hermods. Jag fick sedan göra ett urvalsprov där jag skulle svara på frågor under 50 min. Jag klarade provet och blev behörig.” / Maryam

 

” – De som läser den här utbildningen har antingen en koppling till yrket sen tidigare eller så kommer de från en helt annan bransch. Många av kvinnorna som läser kommer till exempel från vården.  / Arja

 

” – Jag tror att fler skulle vara intresserade av det här yrket om man visste vilka möjligheter som finns. Byggnadsingenjör innebär många olika områden och inriktningar.  / Ann-Therese

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på heltid i klassrum 

Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier.  

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats  

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.   

 

Gör din LIA utomlands  

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

 

Kurser för byggnadsingenjör utbildning, totalt 420 yhp:
 • Affärsekonomi 
 • Arbetsledning och arbetsrätt  
 • Byggarbetsmiljösamordning 
 • Byggprocess och byggproduktion 
 • Entreprenadjuridik  
 • Examensarbete
 • Husbyggnadsteknik  
 • LIA 1
 • LIA 2 
 • Miljö 
 • Mätteknik och ritningslära
 • ROT – metoder 
 • ROT – praktiskt arbete

EFTER UTBILDNINGEN

Efter byggnadsingenjör utbildningen kan du bland annat arbeta som: 

 • Arbetsledare 
 • Byggplatschef 
 • Byggkonsult 
 • Byggnadsingenjör med inriktning på ROT  

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom; 

 • hela processen kring byggprojekt  
 • planering, ledning och uppföljning av projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav 
 • arbetsmetoder, materialval, rutiner och system vid ROT-arbeten och ROT-projekt 
 • arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats 
 • ledarskap och kommunikation för att effektivt kunna leda hela arbetslag och koordinera underentreprenörer 
 • lagstiftning som reglerar ROT-projekt 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Bygg och anläggning 1 
 • Bygg och anläggning 2 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför byggnadsingenjör utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort