×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Hållbar stadsutveckling och Urban utveckling

Läs hållbar stadsutveckling och låt staden grönska! Utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och driva urban utveckling, så att grönskan blir en naturlig del av staden. Du får lära dig hur du planerar, leder och fördelar arbetet för urbana odlingsplatser och/eller vid gröna anläggningsprojekt. Implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål.

Du som vill studera Green Urban Development/Hållbar stadsutveckling är ofta trädgårdsmästare som vill komma vidare till planeringsnivå för att vara med och påverka den gröna och urban utvecklingen i staden. Ofta med en grönskötsel bakgrund, men som nu vill ta ett steg mot samhällsplanerarhållet för att skapa och driva olika typer av grön urban utveckling. Såsom en master på trädgårdsmästare. Eller så arbetar du inom fastighet idag och brinner för den gröna staden, vill plussa på de ”hårda” kunskaperna inom fastighet med mer gröna kunskaper för att kunna skapa och driva urbana och klimatvänliga projekt i staden. I båda fallen behöver du absoluta förkunskaper från fastighet/samhällsbyggnad och planering/trädgård.

När du utfört utbildningen inom hållbar stadsutveckling har du byggt på och spetsat till din kompetens för större karriärmöjligheter inom grön stad och utveckling utifrån ett samhällsperspektiv och därmed nå en bredare arbetsmarknad. Eller till ytterligare studier vid SLU t ex.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Stockholm eller Malmö. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. 

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen 2-4 fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.   

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller en LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du fårarbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Kurser  

 • CAD
 • Ekonomi, kommunikation och marknadsföring 
 • Ekosystemtjänster och blågröngrå lösningar
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete 
 • GIS
 • LIA
 • Markbyggnad och miljökunskap
 • Projekt och utveckling
 • Urbana odlingar och system
 • Stadsgrönska och människan 

 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter vår utbildning inom hållbar stadsutveckling kan du bland annat arbeta som:

 • Arbetsledare inom drift och underhåll stadsgrönska och odling  
 • Kommunekolog  
 • Kvalitets- och miljösamordnare, bostadsföretag 
 • Projektledare för stadsprojekt 
 • Rådgivare för ekosystemtjänster 

Efter utbildningen har du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

 • Skötsel och drift av urbana grönytor  
 • CAD som digitalt ritnings-och framställningsverktyg 
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 • Invasiva arter och riskerna med dem 
 • Om tätortsnära skog, vatten- och grönområden 
 • Grönstrukturplanering 
 • Energieffektivt och hållbart byggande kopplat till odling och urbana grönytor 
 • Entreprenörskap, eget företagande och marknadsföring 
 • Planering, ledning och fördelning av arbete i ett odlings och/eller grönt anläggningsprojekt 
 • Utveckling av ekosystemtjänster samt park och tätortsnära natur 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Idag jobbar du troligen inom antingen kommunen med upphandling och planering av skötsel och dylikt, såsom gatu- eller parkkontoret. Men även som fastighetsförvaltare eller trädgårdsmästare.

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Marken och växternas biologi 
 • Växtkunskap 1  
 • 1 år yrkeserfarenhet om minst 50% inom samhällsbyggnad, trädgård, fastighet, anläggning av grön infrastruktur eller grön projektledning 

Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en så kallad preparandkurs. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort