×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Omvårdnad 2 ger dig kunskaper inom olika sjukdomstillstånd. Kursen har ett stort fokus på att du ska få utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsuppgifter.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Omvårdnad 2 får du lära dig mer om olika sjukdomstillstånd orsakat av bl.a. infektionssjukdomar, mag- och tarmkanalens sjukdomar eller skallskador och frakturer. Du kommer få kunskaper i uppkomsten av de olika sjukdomstillstånden, undersökningsmetoder samt hur de ska behandlas.

 

Under kursen får du utveckla din förmåga att planera, utföra och dokumentera omvårdnadsinsatser, allt med hänsyn till patientsäkerhet och utifrån rådande lagar och bestämmelser. Du kommer även få kunskaper inom medicintekniska uppgifter så som temperaturmätning, blodtrycks- och pulskontroller samt urinprov.

 

Kursen Omvårdnad 2 innehåller följande:

  • Riskfaktorer, uppkomst samt behandling av olika sjukdomstillstånd
  • Omvårdnadsprocessen
  • Sondmatning, insulingivning samt sätta kateter
  • Planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsuppgifter
  • Arbete utifrån vårdplanering
  • Ätbeteenden
  • Rehabilitering och habilitering

EFTER UTBILDNINGEN

Efter du läst kursen Omvårdnad 2 kommer du kunna planera, genomföra och dokumentera omvårdnadsuppgifter. Du kommer ha kunskaper i undersökningsmetoder samt uppkomst av olika sjukdomstillstånd samt hur dessa kan behandlas.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Omvårdnad 2 behöver du ha läst kursen Omvårdnad 1 eller ha motsvarande kunskaper.

 

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort