×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Som socialpedagog arbetar du med förebyggande och behandlande insatser hos vuxna och ungdomar med någon form av beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Vanliga arbetsplatser är behandlingsenheter, skolväsendet eller kriminalvården. Ofta arbetar du i team med andra. Oavsett vilken målgrupp du arbetar med så hjälper du individer genom samtal, enskilt eller i grupp, att förändra destruktiva beteendemönster. Yrket passar dig som är ansvarstagande och trygg i dig själv. Du behöver kunna leda samtal kring svåra frågor och agera professionellt, tålmodigt och hålla huvudet kallt i pressade situationer. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen bedrivs på distans 

Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Örebro. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.  

 

Utbildningen innehåller fysiska träffar
Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt fyra fysiska träffar som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.
 

 

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.

 

Gör din LIA utomlands

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa.

 

Kurser   

 • Branschspecifik lagstiftning, 15 yhp 
 • Examensarbete, 20 yhp 
 • Introduktion till yrket – etik och yrkesrollen, 15 yhp 
 • Kommunikation och dokumentation, 20 yhp 
 • Kriminologi, 15 yhp 
 • LIA 1, 60 yhp 
 • LIA 2, 70 yhp 
 • MI Motiverande samtal, 15 yhp 
 • Missbruk och beroendeproblematik, 35 yhp 
 • Psykiatri, psykisk ohälsa samt funktionsnedsättning och neuropsykiatri, 45 yhp 
 • Psykologi, 30 yhp 
 • Socialpedagogik – fokus hälsa och välmående, 20 yhp 
 • Socialpedagogik – fokus på integration och migration, 20 yhp 
 • Socialpedagogik – fokus KBT och andra behandlingsmodeller, 20 yhp 

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat:

 

 • Socialpedagog 
 • Behandlingspedagog 
 • Behandlingsassistent 

Efter utbildningen har du kunskap och kompetens inom bland annat:

 

 • Hälsofrämjande socialpedagogiska arbetssätt 
 • Olika former av missbruk och beroende 
 • Kognitiv beteendeterapi 
 • Olika former av funktionsnedsättningar 
 • Integrations-, migrations- och asylprocesser

Efter utbildningen har du kompetens att självständigt kunna arbeta förebyggande med psykisk ohälsa och jobba behandlande och förändringsinriktat med personer med missbruk och/eller beroendeproblematikDu kan tillämpa KBT som arbetsmetod i syfte att förändra destruktiva handlingsmönster. 

Vanliga arbetsplatser efter utbildningen 

Som socialpedagog kan du arbeta på bland annat olika behandlingsenheter, inom skola eller kriminalvården.  

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier vilket motsvarar en gymnasieexamen. 

Välj ort