×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Vill du vara med och forma framtiden inom hållbar odling? Då är vår utbildning Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthus och frilandsodling något för dig!

Odling är en viktig bransch för miljön och samhället, där efterfrågan på kompetens inom hållbara odlingstekniker ständigt ökar.

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment där du som studerande får möjlighet att arbeta direkt i växthus och på fält. Du lär dig också att implementera hållbara odlingstekniker och att ta miljömässigt ansvar, vilket är avgörande i dagens globala strävan efter en mer hållbar framtid.

Yrket som trädgårdsarbetare är mångsidigt och innefattar allt från plantering, skötsel och underhåll av växter i olika miljöer, till skickligt användande av specialiserade verktyg och tekniker. Som trädgårdsarbetare spelar du också en aktiv roll i att främja biodiversitet och ekologisk hållbarhet, vilket gör yrket inte bara till en karriär, utan även till ett bidrag till en grönare planet!

Efter avslutad utbildning står dörrarna öppna till en rad olika karriärvägar inom odling och trädgårdsarbete. Välkommen att utveckla din passion för odling och din yrkesskicklighet med oss!

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen genomförs i klassrum. Utbildningen innehåller LIA, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper.

Kurser för yrkesutbildningen Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthus och frilandsodling

 • Odlingsteknik för växthus, friland och trädgård
 • Maskiner och verktyg
 • Bevattning
 • Växtodling
 • Arbetsmiljö och hållbarhet
 • LIA

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen till Trädgårdsarbetare kan du till exempel jobba som:

 • Handelsträdgårdsarbetare
 • Trädgårdsarbetare
 • Trädgårdsmästare inom odling

Du kommer att ha kunskap och kompetens inom bland annat:

 • Växtvälstånd och hållbarhet med fokus på inomhusodling samt trädgård och frilandsodling
 • Verktygshantering för yrkesrollen
 • Identifiera sjukdomar och växtskador samt föreslå åtgärder
 • Odlingstekniker och bevattningssystem
 • Relevanta metoder och tillvägagångssätt för att identifiera växtstatus
 • Verktygs- och materialhantering samt tillhörande skötsel och underhåll
 • Färdigheter om branschenliga och hållbarhetsmässiga odlingstekniker samt kunna välja tillvägagångssätt för respektive gröda
 • Organisera och genomföra arbete med odling utifrån daglig skötsel och plantering

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till yrkesutbildningen Trädgårdsarbetare krävs:

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och

 1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.


Välj ort