×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

NO-läraren och kommunikatören vidareutbildar sig till trädgårdsmästare

Natalia har en gedigen utbildningsbakgrund och karriär inom pedagogik, som NO-lärare och inom forskningskommunikation som projektledare som valde att vidareutbilda sig till trädgårdsmästare

Natalia har en gedigen utbildningsbakgrund och karriär inom pedagogik, som NO-lärare och inom forskningskommunikation som projektledare bland annat. Med hennes bakgrund som NO-lärare hörde hon talas om begreppet ─ skolträdgårdar, som tillsammans med andra faktorer fick henne intresserad och nyfiken på yrket som trädgårdsmästare.

Natalia ─ du läser Hermods YH-utbildning till Trädgårdsmästare, vad fick dig att vilja gå utbildningen?

─ I urbana alltmer förtätade landskap behöver vi hållbara livsmiljöer och studiemiljöer där barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas och lära sig i närhet till naturen. Som NO-lärare har jag kommit i kontakt med begreppet skolträdgårdar. Jag har fått lära mig att förr i tiden ingick trädgårdskunskap i lärarutbildningen.

Moderna forskningen bekräftar att grön lärande miljö och rekreationsmiljö i anslutning till skollokaler och fritidsverksamhet är en viktig förutsättning i arbetet med studieresultat och elevhälsan. Sveriges ledande forskare om skolträdgårdar, Petter Åkerblom, menar att skolträdgårdsverksamhet kan ses som lärande medel, som plats för samarbete och social utveckling samt som en plats som agerar och är en del av skeendet.

Med andra ord, har skolträdgårdar blivit min ingång till historiska trädgårdar, vilket är såväl mitt hjärtefråga som mitt specialiseringsområde som trädgårdsmästare. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som kräver forskningsjournalistiskt detektivarbete. I praktiken är historiska trädgårdar beroende av ett mycket välgenomtänkt detaljarbete och rätt skötsel av planterade och hårdgjorda ytor, detta ville jag lära mig under trädgårdsmästarutbildningen.

Nu är du på LIA i Danmark hos Claus Dalby, en av Danmarks mer framträdande trädgårdsprofiler. Hur gick du tillväga för att kamma hem den LIA-praktiken?

─ För några månader sedan på ett bokantikvariat såg jag en bok med sagolikt vackra trädgårdsbilder. Boken ”Den levende have” var skriven av Claus Dalby och jag använde all min fantasi och ibland Google-översättare för att läsa den på danska. Senare fick jag veta att detta exemplar hör till bokens alldeles första upplaga. Jag blev riktigt nyfiken om denna privatträdgård finns kvar drygt tjugo år senare, samtidigt som jag sökte min praktikplats med stöd från Erasmus + . Claus Dalby Garden var ett av mina alternativ.

Jag googlade, läste, tittade på videoinspelningar på danska och engelska, skickade mitt första mejl med alla tänkbara bilagor och ringde någon dag senare till Klematis. Detta namn har både den gamla fastigheten och Claus Dalbys bokförlag. Claus Dalby var på tjänsteresa i Norge men ändå återkom vänligt och snabbt. Han behövde stämma av frågan med sina två heltidsanställda trädgårdsmästare. Efter en telefonintervju fick jag bekräftelse om att Claus Dalby och hans två trädgårdsmästare- kollegor ser fram emot att ta emot en praktikant från Hermods YH. Senare, på initiativ av Isabel Swartling, utbildningsledare, har vi även haft ett Teams-möte.

Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Som gör det möjligt för våra studerande att genomföra LIA-utomlands. Hur har det fungerat rent praktiskt för dig som studerande att ta del av detta samarbete?

─ Vid slutet av första utbildningsåret fick jag ett mejl som berättade om att möjligheten att genomföra specialiserings-LIA utomlands finns. Jag deltog i alla etapper av ansökningsprocessen och i höstas kom ett bekräftande besked via mejl.

Visste du om Hermods samarbete med Erasmus+ som möjliggör utlandspraktik när du sökte dig till Trädgårdsmästarutbildningen?

─ Nej, det visste jag inte.

Hur är det att göra praktik i ett annat land, rent språk- och kommunikationsmässigt?

─ När jag för drygt tjugo år sedan läste en preparandkurs i svenska för universitetsstudier på SU:s institution för Nordiska språk, ingick även en lektion i danska och en lektion i norska. I parentes kan jag bara nämna att senare, medan jag bodde i Helsingborg och pluggade på LU, åkte jag ibland till Köpenhamn och gick mina stadsvandringar. Danska talspråket har jag hört förut, med andra ord.

Professionellt har vi tre arbetsspråk – danska, svenska och engelska. Vad gäller yrkeskunskaper kan man ibland bara visa hur man har tänkt. Det krävs bara lite mera tid och tålamod för att kunna förstå varandra. Jag får använda min fantasi för att gissa fram vissa ord, skrivspråket är mycket lättare för mig.  Vad jag skulle vilja göra annorlunda, med facit i handen, är att gå en intensivkurs i danska innan jag reste till min praktikplats. Mejlet om en språkkurs med Erasmus + kom senare, under praktiktiden.

Vad tar du med dig från din upplevelse av LIA-praktiken hos Claus Dalby?

─ Min specialiserings-LIA  hos Claus Dalby har varit en upplevelse för alla sinnen. Det finns så många trådar som bara Claus vet om för varje dag som kommer, och mycket flitigt hårt arbete stannar utanför besökarnas synfält.

Tiden går väldigt snabbt här, jag upplever lärorika dagar med mycket växtkunskap i trädgårdsskötseln, plantskoleuppgifter och diskussioner om trädgårdsrum och stildrag. Det är en inspirationsträdgård, en visningsträdgård. ”This little garden could be mine!” är målet för varje av trädgårdens femton rum.

Jag har haft tur att uppleva våren då alla lökar börjar gå i blom. Trädgården lever och förändras för varje dag och den första färgplanen i flera rabatter är grönt, gult och vitt med några färgklick i purpur/blått träder fram. Tulpaner i april, pioner i maj och rosor till midsommaren – det blir ingen ”flowering gap”.  Varje centimeter är välgenomtänkt i planteringarna som (precis som i naturen) står splittrade i små tätt planterade grupper. Trädgården använder lutningen i flera nivåer. Även Riis Skov med skiftande sol genom bladverket och fågelsång bidrar till helhetsupplevelsen av det lugna och vackra i alla årstider. Om knappt två veckor öppnar trädgårdens portar för sina klubbmedlemmar, och jag skulle så gärna vara här den helgen…

Claus Dalby´ livsverk är som en vacker saga – här smälter hjärtat och blir starkare på en och samma gång. Den känslan kommer jag att svepa in mig i på väg hem.

Vilka fördelar ser du med att du gör din LIA-praktik utanför Sverige?

─ "En intressant historisk trädgård kan ses som en trädgård som kan berätta sin egen historia eller något om regionens trädgårdshistoria i allmänhet", skriver trädgårdshistoriken Maria Flinck. Jag har kunnat lära mig mera om Europeiska och Skandinaviska trädgårdstraditioner genom att förstå tankar, känslor och principer som Claus Dalby Garden gestaltar. Även nu får jag ibland nypa mig i armen att det är sant att jag gör min specialiseringspraktik på Claus Dalby Garden.

OM

Namn: : Natalia Källström Lukiyanova
Utbildning:: Trädgårdsmästare