×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Bytte montörsjobb mot ingenjörsjobb

Erik utbildade sig till VVS-montör i gymnasiet, nu tar han nästa steg och vidareutbildar sig till VVS-ingenjör på Hermods Yrkeshögskola i Örebro. Han gör sin LIA (praktik) utomlands, i Italien, som är möjligt tack vare Hermods samarbete med Erasmus +.

Erik utbildade sig till VVS-montör i gymnasiet. Efter att ha jobbat några år som VVS-montör tar han nu nästa steg och vidareutbildar sig till VVS-ingenjör på Hermods Yrkeshögskola i Örebro.

Vilken utbildning läser du nu och hur kommer det sig att du valde just den utbildningen?

─ Jag utbildar mig just nu till VVS ingenjör, för att jag jobbat som rörmokare och ville förstå djupare hur saker och ting fungerar.

Vad gjorde att du valde att utbilda dig via Hermods Yrkeshögskola?

─ Jag hade redan bestämt mig för att läsa vidare till VVS ingenjör, sen såg jag att er utbildning fanns i Örebro, vilket passade mig bra. 

Vilka förväntningar har du på utbildningen? 

─ Förväntningarna på utbildningen är att jag ska lära mig hur system är uppbyggda och hur man går tillväga när man bygger upp system. Även lära sig om produktionen, alltså projektledning.

Om du får drömma fritt, vad vill du jobba med efter examen och på vilket företag?

─ Jag vill jobba som konstruktör eller projektledare. Jag har inte funderat ut ett specifikt företag men jag vill hamna på ett företag där jag kan fortsätta lära mig mycket. 

Nu ska du göra din LIA-praktik utomlands, hur lång är LIA-perioden?

─ Den börjar den 22 februri och pågår till 21 maj, så nästan precis 3 månader.

I Vilket land ska du göra din praktik? Vad heter företag och vad sysslar de med?

─ Jag ska göra praktiken i mellersta Italien, i en stad som heter Lanciano. Det känns spännande och roligt. Företaget heter Icet Impianti, de sysslar med konstruktion, produktion och installation av rörsystem, mycket industriellt. Det kan vara ventilationssystem som renar luften i industrier. Eller tryckluftssystem till maskiner. 

Hur går man tillväga för att göra sin LIA-praktik utomlands?

─ Man ansöker via Hermods Yrkeshögskola, de har ett samarbete med Erasmus +. Man kan ansöka om att få ett bidrag som täcker resor, dagligt uppehälle och administrativa kostnader när man är borta. Så jag sökte och fick bidraget som gör det möjligt för mig att göra internationell LIA.

Varför valde du att göra din LIA utomlands och vad har du för förväntningar?

─ Att jag kommer lära mig bättre engelska och att jag kommer kunna kommunicera på italienska, det är mina största förväntningar under min vistelse i Italien.

OM

Namn: : Erik Karlsson
Utbildning:: VVS-ingenjör