×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hermods grundades 1898 och genom åren har vi hjälpt över fem miljoner personer att forma sin framtid. Vi speglar samhällets utveckling och vi stödjer varje människas behov av att vara en delaktig medborgare. Att hjälpa människor att fritt kunna välja väg i livet för att nå sina mål går som en röd tråd genom vår långa historia. Det är också Sveriges historia.

VI GER DIG UTBILDNING OCH STÖD I DIN RESA MOT RÄTT JOBB

Hermods startades som ett utbildningsföretag, men idag är vi mycket mer än så. Vi hjälper människor att hitta sitt drömjobb, vi ger nya svenskar introduktion i samhället och matchar människor till rätt jobb, bara för att nämna några av våra kompetenser. Våra verktyg har alltid varit utbildning och stöd till dig som enskild individ. Oavsett var du kommer från, vilka förutsättningar du har eller vilken livssituation du är i, vill vi ge dig det du behöver. Det kan vara en yrkesutbildning, introduktion till det svenska samhället, läsa upp betyg för vidare studier eller läsa en yrkeshögskoleutbildning som hjälper dig att skapa en bra framtid.

HOS OSS FINNS DET PLATS FÖR ALLA

Hos oss möter du människor som studerar allt från avancerade IT-utbildningar och yrkesprogram, till gymnasieelever som läser högskoleförberedande program och SFI-studenter. På så vis ser vi ut precis som samhället ser ut idag. Vi gör de insatser vi vet behövs för att människor själva ska kunna välja väg i livet. Vårt arbete spelar en viktig roll för de som behöver hjälp med dagens utmaningar, och vi gör det med hela vårt hjärta för, och med fokus på, den enskildes mål. Hos oss finns det plats för alla. 

VÅR VISION OCH AMBITION

Sveriges BÄSTA företag inom utbildning och samhällsintegration.

Vi vill vara Sveriges bästa företag genom att bry oss om, både individen, vår kund och samhället. Vi vill vara med och utveckla Sverige genom vår expertis - utbildning och arbetsfrämjande insatser. Med över 100 års erfarenhet vet vi vad som funkar.

Vi skapar nytta i ett större perspektiv!

VÅRT VIKTIGA UPPDRAG

"Med ett brett utbud av utbildning och arbetsfrämjande insatser, hjälper vi människor att nå sin fulla potential och bidrar till ökad integration och sysselsättning i samhället."

Vi på Hermods har ett viktigt uppdrag. Vi vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till en utbildning, ett jobb och sin nya framtid.

Vi erbjuder därför individ- och situationsanpassade utbildningar och tjänster på uppdrag av kommun, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Vårt mål är att genom våra insatser hjälpa så många människor som möjligt ut i arbete. Vi vill ge alla en chans till en bra framtid genom arbetsfrämjandeinsatser och utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

KONTAKTA OSS