×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

HERMODS LÅNGA HISTORIA


2018 firade Hermods 120 årsjubileum. Vårt samhälle är i ständig förändring men Hermods jobbar konstant med att utveckla utbildningar och tjänster som följer samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov.

Hermods står för innovation och kvalitet och Hermods har därför lyckats erbjuda de utbildningar, kurser och tjänster som behövs på arbetsmarknaden. Tillsammans med Sveriges kommuner, Myndigheten för Yrkeshögskola och Arbetsförmedlingen bygger vi Sverige.

1898 - 1929

BANBRYTANDE DISTANSUTBILDNING

Hermods grundades av Hans Svensson Hermod. Han öppnade sin privatskola ”Malmö Språk- och Handelsinstitut”. Detta ledde till den första riktiga korrespondenskursen med 17 brev, där eleverna fick lära sig allt om bokföring. 

Hermods har bedrivit utbildningar sedan 1898, det vill säga i långt över 100 år. Svensk realexamen (föregångare till gymnasium) erbjöds via distanskurser där 250 kurser erbjöds till ca 20 000 studenter.

Hans Svensson Hermods vision var att alla svenskar, även landsbygdsbefolkningen, skulle kunna läsa kurser som de hade fallenhet för. 

Under åren som gått har Hermods kunnat erbjuda människor bland annat stödkurser/sommarkurser för kuggade elever, möjlighet till att höja sina betyg, realexamenstudentexamenakademiska kurser, ingenjörsexamen, olika yrkesutbildningar, fortbildning för lärare, utlandsskolor och personalutbildning.

1910 - 1918

REALEXAMEN PER KORRESPONDENS

Omkring år 1910 gick det för första gången att fullgöra en realexamen per korrespondens i Hermods regi. År 1918 tillhandahöll Hermods cirka 250 olika kurser med ett elevantal på cirka 20 000 personer.

1940-1975 

HERMODS ETABLERAR SIG SOM LEDARE INOM SITT OMRÅDE

Åren 1940-1960 började Hermods sträcka ut sig även internationellt och drev ett 15-tal utlandsskolor för svenska bolag vilket har hjälpt miljoner svenskar till en yrkesutbildning

Före KOMVUX-reformen var det Hermods som bedrev vuxenutbildning . Vuxenutbildningen började drivas via kommunen först år 1968. Hermods fortsatte då istället att leverera kurser och utbildningar med kommunen som uppdragsgivare.

1975 - 1993

LIBER HERMODS

År 1975 förvärvas Hermods av Liber som då ägdes av Statsföretag (ägdes av staten). Liber är ett av Sveriges största bokförlag. Hermods etablerade arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa år 1980. Detta är något som idag drivs av Arbetsförmedlingen där Hermods idag arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen på vissa orter runt om i landet. Liber Hermods blir ett eget aktiebolag år 1993, vilket numera är det som idag heter Hermods AB. 

2008 - 2009

NYA AMBITIONER OCH STRATEGISK VÄNDPUNKT

År 2008 blev Hermods första bolag att etablera svenska för invandrare som distansmetodik och närlärande, och samma år förvärvas Hermods av IKEA.

2010 - 2013

ETABLERING AV PLATTFORM

Hermods ingår i Academedia. EC Utbildning, Utbildningsborgen, Korrespondensgymnasiet, Design & Construction College, The Game Assembly, Coachning & Utveckling och Sälj & Marknadshögskolan blir en del av Hermods. 

HERMODS IDAG

Hermods har idag växt till att vara en av Sveriges största aktörer inom utbildningsbranschen.  Idag är Hermods AB ett av Sveriges mest framstående utbildningsföretag med över 800 anställda och över 70 000 studerande och deltagare varje år i hela Sverige.

Hermods organisation och ledning


Claudiu Deak
Tf Utbildningsdirektör

Susanne Söfgren
Business Controller

Ella Erika Öster
Kvalitets- och miljöchef
ellaerika.oster@hermods.se
010-142 20 15

Daniel Lindsjöö
Anbudschef
daniel.lindsjoo@hermods.se
08-578 592 61

Helena Dahllöf
HR-partner
helena.dahllof@academedia.se
010-142 12 19

Carina Ekdahl
Marknads- och kommunikationschef
carina.ekdahl@hermods.se

Anette Wahlgren
Verksamhetschef Hermods Yrkeshögskola
anette.wahlgren@hermods.se
031-757 93 49

Johan Sjögren
Verksamhetschef Komvux
johan.sjogren@hermods.se
08-410 251 20

Maria Råstam
Verksamhetschef Komvux nationell distans/Företagsutbildning
maria.rastam@hermods.se
040-631 67 71

Per-Daniel Olsson
Affärsutveckling/Hermods webbutik för privatister och e-böcker
per-daniel.olsson@hermods.se
040-641 63 38

KONTAKTA OSS