×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VAD INNEBÄR BETYGSRÄTT?

Betygsrätt för vuxenutbildning ger möjlighet för en utbildningsanordnare att sätta betyg, anordna prövning samt att utfärda betyg och intyg. Möjligheten gäller utbildning motsvarande komvux och särvux.

BETYGSRÄTT FÖR VUXENUTBILDNING

Enskilda utbildningssamordnare kan sätta betyg, utfärda betyg och intyg om de har fått betygsrätt beviljad av Skolinspektionen. Utbildningen måste bedrivas av en juridisk person, även kallad uppdragsutbildning och det gäller endast för de personer som uppdragsgivaren utsett, till exempel en myndighet.

BETYGSRÄTT FÖR SFI

Betygsrätt för sfi ges av Skolinspektionen och det innebär ett tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

BETYGSRÄTT FOLKHÖGSKOLA

För folkhögskolor som har betygsrätt för utbildning motsvarande svenska för invandrare (sfi) ser bestämmelserna annorlunda ut. En person som har rätt till sfi kan välja att få sin utbildning på en folkhögskola med betygsrätt istället för hos kommunen, förutsatt att folkhögskolan tar emot eleven.

En folkhögskola kan också ansöka om betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Då gäller samma villkor som för andra utbildningsanordnare

FÖRORDNINGEN OM BETYGSRÄTT

Förordningen för att utbildningsanordnare är att utbildningen ska bedrivas på uppdrag av en juridisk person, så kallad uppdragsutbildning, och endast för de personer som uppdragsgivaren utsett. Utbildningsanordnaren kan alltså inte själv anta personer till utbildningen utan det måste finnas en uppdragsgivare, till exempel i form av en myndighet, för varje elev (6 kap i Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning).

BETYGSHANDLINGAR OCH INTYG

Senast en månad efter avslutad utbildning ska anordnaren lämna utdrag ur betygskatalog och intyg till elevernas respektive hemkommuner. Detta gäller samtlig utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

ANSÖK OM BETYGSRÄTT

Ansökning om betygsrätt gör utbildningsanordnaren eller folkhögskolan hos Skolinspektionen. De utgår från ett antal kvalitetskriterier och prövar och beviljar betygsrätten.

Läs mer under våra olika utbildningsformer på Hermods:

KONTAKTA OSS