×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Energieffektivisering är en kraftigt växande marknad och energibranschen står i centrum för samhällets klimatomställning, som förutsätter mer el. Vill du vara med och bygga en hållbar framtid då är Energispecialist rätt utbildning för dig.

Den tekniska utvecklingen av förnybara energikällor och effektivare energiutvinning gör att behovet av experter på energioptimering ökar. Klimat- och hållbarhetsdeklarationer blir allt vanligare och viktigare. Energibesparande åtgärder inom både industrin och fastighetsbranschen är avgörande för framtiden och kompetensen inom området är nödvändig för att klara de politiska kraven.

I denna tvååriga distansutbildning kommer du bland annat få kunskap om energiteknik inom fastighet och industri, klimatsystem, miljö, värmeenergi och återvinning av energi. Nu har du chansen att bli eftertraktad på arbetsmarknaden och skaffa dig en spännande yrkeskarriär i en hållbar framtid!

All form av ingenjörskunskap när det gäller energieffektivisering kommer att vara viktig för samhället när vi ställer om till ett hållbart samhälle.
Mikael Hollner, Gruppchef El och Automation, Sweco

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Energispecialist genomförs på distans.
Utbildningen innehåller två LIA-perioder, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Energispecialist:

 • Ekonomi och energieffekter
 • Elteknik
 • Energiteknik – fastighet
 • Energiteknik – industri
 • Examensarbete
 • Kylteknik och klimatsystem
 • Lärande i arbete (LIA) 1
 • Lärande i arbete (LIA) 2
 • Miljö och klimat
 • Mätning och åtgärder
 • Projektmetodik
 • Styr- och reglerteknik
 • Tillämpad matematik
 • Värmeenergi
 • Återvinning av energi och material

Det här är rätt nytt i fastighetsbranschen. Det är jättesvårt att få tag på rätt personal. Den här utbildningen är efterfrågad från arbetsgivarhåll.
Magnus Swerin, Projektledare, Akademiska Hus

EFTER UTBILDNINGEN

Som energispecialist arbetar du antingen som anställd ”in-house” på ett större företag, eller som konsult på ett teknikkonsultbolag. Din uppgift som energispecialist är att ge råd och komma med åtgärdsförslag på hur en industri eller fastighet kan minska sina energiutgifter och arbeta mer hållbart med energieffektivitet. Du får genom utbildningen en stor bredd av kunskaper och kompetenser. Exempel på arbetsuppgifter; mäta och beräkna energikostnader, använda gällande lagar och regler för att avgöra vilka åtgärder som är bäst lämpade, kommunicera lösningar på både svenska och engelska, arbeta projektbaserat från start till mål i ett nytt eller befintligt projekt inom industri och/eller fastighet. Som energikonsult har du en varierad yrkesroll med både kontorsarbete, besök hos kunder, tekniskt arbete med mätningar, samt att kommunicera lösningar och resultat. Rollen är viktig i ett led att göra Sverige till ett ledande land när det gäller energieffektivitet.

Kommande yrkesroller kan vara:

 • Energispecialist
 • Energistrateg
 • Energirådgivare

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2a


Välj ort