×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Hermods AB hanterar ovan angivna personuppgifter enligt följande villkor för att skicka mig information, nyheter och riktad marknadsföring om de utbildningar jag visat intresse för

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Energieffektivisering är en kraftigt växande marknad och energibranschen står i centrum för samhällets klimatomställning, som förutsätter mer el. Vill du vara med och bygga en hållbar framtid då är Energispecialist rätt utbildning för dig.

Den tekniska utvecklingen av förnybara energikällor och effektivare energiutvinning gör att behovet av experter på energioptimering ökar. Klimat- och hållbarhetsdeklarationer blir allt vanligare och viktigare. Energibesparande åtgärder inom både industrin och fastighetsbranschen är avgörande för framtiden och kompetensen inom området är nödvändig för att klara de politiska kraven.

I denna tvååriga distansutbildning kommer du bland annat få kunskap om energiteknik inom fastighet och industri, klimatsystem, miljö, värmeenergi och återvinning av energi. Nu har du chansen att bli eftertraktad på arbetsmarknaden och skaffa dig en spännande yrkeskarriär i en hållbar framtid!

All form av ingenjörskunskap när det gäller energieffektivisering kommer att vara viktig för samhället när vi ställer om till ett hållbart samhälle.
Mikael Hollner, Gruppchef El och Automation, Sweco

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Det här är rätt nytt i fastighetsbranschen. Det är jättesvårt att få tag på rätt personal. Den här utbildningen är efterfrågad från arbetsgivarhåll.
Magnus Swerin, Projektledare, Akademiska Hus

Studera på distans
Utbildningen Energispecialist bedrivs på distans. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten.

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen 8 fysiska träffar i Göteborg som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller studiebesök. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.

LIA-perioder
En fjärdedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats i form av LIA (Lärande i arbete).

Utbildningen innehåller två LIA-perioder (10 respektive 12 veckor) där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden. En ytterligare fördel med LIA är möjligheten att specialisera sig inom en del av yrket som man finner extra intressant.

Utbildningen innehåller följande kurser

 • Ekonomi och energieffekter
 • Elteknik
 • Energiteknik – fastighet
 • Energiteknik – industri
 • Examensarbete
 • Kylteknik och klimatsystem
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Miljö och klimat
 • Mätning och åtgärder
 • Projektmetodik
 • Styr- och reglerteknik
 • Tillämpad matematik
 • Värmeenergi
 • Återvinning av energi och material

EFTER UTBILDNINGEN

Som energispecialist arbetar du antingen som anställd ”in-house” på ett större företag, eller som konsult på ett teknikkonsultbolag. Din uppgift som energispecialist är att ge råd och komma med åtgärdsförslag på hur en industri eller fastighet kan minska sina energiutgifter och arbeta mer hållbart med energieffektivitet. Du får genom utbildningen en stor bredd av kunskaper och kompetenser. Exempel på arbetsuppgifter; mäta och beräkna energikostnader, använda gällande lagar och regler för att avgöra vilka åtgärder som är bäst lämpade, kommunicera lösningar på både svenska och engelska, arbeta projektbaserat från start till mål i ett nytt eller befintligt projekt inom industri och/eller fastighet. Som energikonsult har du en varierad yrkesroll med både kontorsarbete, besök hos kunder, tekniskt arbete med mätningar, samt att kommunicera lösningar och resultat. Rollen är viktig i ett led att göra Sverige till ett ledande land när det gäller energieffektivitet.

Kommande yrkesroller kan vara:

 • Energispecialist
 • Energistrateg
 • Energirådgivare

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2a


Välj ort