×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Social omsorg 2 ämnar utveckla din förmåga att planera och utföra arbetsuppgifter inom social omsorg utifrån ett familjeperspektiv. Du kommer få kunskaper i etiska begrepp samt bemötande utifrån ett etiskt förhållningssätt.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Social omsorg 2 får du lära dig om barns förutsättningar och vilka insatser och åtgärder som kan erbjudas genom socialtjänsten. Du kommer få kunskaper i hur du kan planera, genomföra och bedöma insatser inom social omsorg.

 

Kursen Social omsorg 2 innehåller följande:

  • Förebyggande åtgärder utifrån ett familjeperspektiv
  • Boendeformer och syssällsättning utifrån brukarens behov och förmåga
  • Planering, genomförande och dokumentation av insatser
  • Etiska begrepp och förhållningssätt
  • Digitala hjälpmedel och stödnätverk
  • Personcentrerad vård och brukares behov samt önskningar

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Social omsorg 2 kommer du ha ett helhetsperspektiv över social omsorg och insatser som kan erbjudas brukaren efter behov. Du kommer ha kunskap inom bemötande, planering och genomförande av insatser samt kunna utvärdera dessa.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Social omsorg 2 behöver du ha läst kurserna Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 eller ha motsvarande kunskaper.

 

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort