×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Vården har redan personalbrist och satsningar görs nu för att specialistutbilda befintlig personal. Arbetar du som undersköterska och vill fördjupa din kompetens inom psykiatrisk vård? Då kan du vidareutbilda dig genom denna distansutbildning. Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar du professionellt med att vårda personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig rätt verktyg för att arbeta personcentrerat med olika hälsofrämjande insatser. Du får djupare kunskap inom olika psykiatriska sjukdomstillstånd, hur du bemöter och samarbetar med patienter och anhöriga och hur du för korrekt dokumentation och följer rådande lagar och regelverk. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studera på distans
Denna utbildning bedrivs på distans med utgångspunkt i Gävle eller Östersund. Distansstudier innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  

 

En del av utbildningen gör du ute på en arbetsplats
Utbildningen innehåller en LIA-period där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.  Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

 

Kurser (för specialistundersköterska med inriktning psykiatri)

 • Examensarbete, 25 yhp  
 • Kommunikation och dokumentation, 20 yhp 
 • Lagstiftning och Samverkan, 15 yhp 
 • LIA, 55 yhp 
 • Psykisk ohälsa, 30 yhp 
 • Salutogent förhållningssätt, 25 yhp 
 • Specialiserad psykiatrisk sjukdomslära, 40 yhp

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska inom psykiatrisk omvårdnad eller inom psykiatrisk verksamhet. Vanliga arbetsplatser för en specialistundersköterska är olika vårdinrättningar, sjukhus eller inom psykiatrin.  

 

Efter undersköterska-utbildningen (med inriktning psykiatri) har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 

 • Etiskt förhållningssätt 
 • Psykisk hälsa/ohälsa samt samband mellan problem/möjligheter 
 • Psykiatriska diagnoser, orsaker, symptom, behandling/bemötande och egenvård 
 • Professionella samtal 
 • Dokumentation av omvårdnadsprocessen 
 • Salutogent förhållningssätt 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1 
 • 12 månaders arbetslivserfarenhet som undersköterska motsvarande 100 % i omfattning


Välj ort