×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Vården har redan personalbrist och satsningar görs nu för att specialistutbilda befintlig personal. Arbetar du som undersköterska och vill fördjupa din kompetens inom psykiatrisk vård? Då kan du vidareutbilda dig genom denna distansutbildning. Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar du professionellt med att vårda personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig rätt verktyg för att arbeta personcentrerat med olika hälsofrämjande insatser. Du får djupare kunskap inom olika psykiatriska sjukdomstillstånd, hur du bemöter och samarbetar med patienter och anhöriga och hur du för korrekt dokumentation och följer rådande lagar och regelverk. 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Studieform
Utbildningen Specialistundersköterska inom psykiatri genomförs på distans.
Utbildningen innehåller en LIA-period, där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser för programmet Specialistundersköterska inom psykiatri:

 • Examensarbete 
 • Kommunikation och dokumentation
 • Lagstiftning och Samverkan 
 • Lärande i arbete (LIA)
 • Psykisk ohälsa 
 • Salutogent förhållningssätt
 • Specialiserad psykiatrisk sjukdomslära

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska inom psykiatrisk omvårdnad eller inom psykiatrisk verksamhet. Vanliga arbetsplatser för en specialistundersköterska är olika vårdinrättningar, sjukhus eller inom psykiatrin.  

Efter undersköterska-utbildningen (med inriktning psykiatri) har du bland annat kunskap och kompetens inom:

 • Etiskt förhållningssätt 
 • Psykisk hälsa/ohälsa samt samband mellan problem/möjligheter 
 • Psykiatriska diagnoser, orsaker, symptom, behandling/bemötande och egenvård 
 • Professionella samtal 
 • Dokumentation av omvårdnadsprocessen 
 • Salutogent förhållningssätt 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

 • Svenska 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1 
 • 12 månaders arbetslivserfarenhet som undersköterska motsvarande 100 % i omfattning


Välj ort