×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

DELTA I LEDNINGSGRUPP - ANPASSA YH-UTBILDNINGEN EFTER MARKNADENS BEHOV

Varje yh-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten av ledamöterna är från arbetslivet. Dessa är ofta företagsrepresentanter som framöver vill rekrytera personer med den kompetens som ges i utbildningen.

Ledningsgruppen ser till att utbildningen ger aktuell kompetens och håller hög kvalitet. Som ledningsgruppsmedlem är du med och diskuterar kursinnehåll, kursmål och gästföreläsningar. Våra ledningsgrupper har genom åren tagit emot våra studerande på LIA och anställt många av dem.

Är du intresserad av att sitta med i en ledningsgrupp för en eller fler av våra utbildningar? Kontakta oss med information om vilken utbildning eller vilket område du är intresserad av så återkommer vi till dig!

VÅRA SAMARBETSPARTNERS ÄR NÖJDA MED OSS

9 av 10 av våra företagspartners är nöjda med samarbetet med Hermods Yrkeshögskola och 95% kan rekommendera oss vidare!