×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

TA EMOT LIA-PRAKTIKANT - TA DEL AV NYA KUNSKAPER OCH NYTT INOM BRANSCHEN

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande i arbete) där de studerande under flera veckors tid får praktisera sina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Det finns många fördelar med att ta emot en studerande under LIA-period. Behöver ni rekrytera blir LIA-perioden ett bra tillfälle att lära känna varandra och se om det är en bra match. Den studerande har även möjlighet att lära sig era system och arbetssätt så att när det är dags att börja arbeta så blir språngbrädan betydligt kortare.

Även om ert företag saknar ett rekryteringsbehov för tillfället så kan ni ta emot en LIA-studerande som kan underlätta arbetsbördan och komma med nya idéer och perspektiv. Som företag får ni även en inblick i det senaste som lärs ut inom branschen.

VAD KRÄVS AV ER SOM FÖRETAG?

För att ta emot en LIA-studerande behöver ni som företag bistå med en handledare som ansvarar för den studerande under LIA-perioden. Handledarens uppgift är att se till så att den studerande får praktisera de moment som ni tillsammans har kommit överens om och som ingår i läroplanen.

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR HANDLEDARE

I de fyra filmerna nedan hittar du som handledare mer information som kan vara till stöd i ditt uppdrag. Bland annat kan du se mer om hur du och den studerande bör tänka inför en LIA-period och hur ni sätter gemensamma mål samt metoder för målstyrning, inlärningsfaser och hur ni följer upp efter avslutad LIA.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS ÄR NÖJDA MED OSS

9 av 10 av våra företagspartners är nöjda med samarbetet med Hermods Yrkeshögskola och 95% kan rekommendera oss vidare!