TEKNIKUTBILDNINGAR PÅ HERMODS YH

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och behovet av teknisk kompetens ökar i många branscher. Vi på Hermods tänkte i detta inlägg lyfta delar av vårt utbud av teknikutbildningar inom Yrkeshögskolan.Teknikområdet är brett med många olika alternativ. Här kan du arbeta med allt från installationer, underhåll av maskiner och teknisk utrustning, till beräkningar av tekniska system eller kommunikation av teknisk information. Den här branschen passar dig som har ett intresse för teknik och som har förståelse för hur det underlättar människors vardag. Eftersom ny teknik ständigt utvecklas är branschen viktig för framtiden och växer snabbare än vad det finns personal på marknaden. Det gör att du alltid kan fortsätta att utvecklas i din yrkesroll.

TEKNISKA YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

En yh-utbildning är vanligtvis 1 eller 2 år lång och innehåll stor del praktiskt lärande moment i form av lärande i arbete (LIA). Utbildningsformen har visat sig vara väldigt effektiv på grund av sitt nära samverkan med näringslivet. Det gör att många går ut i jobb direkt efter examen. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra tekniska yh-utbildningar: AFRY, SAAB, Scania, Assemblin, Sweco och JM.

CNC- och Robottekniker, 2 år

En CNC-tekniker sköter datorstyrda maskiner för tillverkning av olika detaljer inom industrin. Det kan till exempel vara att ta fram fordonsdelar i metall eller hårdvara i plast genom att svarva, fräsa, svetsa eller borra. Det är ett precisionsarbete där maskinerna ställs in på millimetern tack vara programmering och 3D-modellering.

Som CNC-tekniker är maskinen ditt ansvar att ställa in, hantera och i vissa fall reparera. Industrigolvet är din arbetsplats, men datorn ditt främsta arbetsverktyg. Via den ställer du in och styr maskiner i tillverkningen.

Yrket passar dig som är noggrann, tekniskt lagd och som vill ha en karriär inom den svenska industrin. Kanske arbetar du idag som CNC-montör eller tekniker, men är redo för mer avancerade arbetsuppgifter. Kanske kommer du direkt från ett tekniskt gymnasium eller för den delen bygg- och anläggning, fordons- eller svetsindustri eller arbetat med el och energi. Genom att programmera maskiner kan både pengar sparas, människors välmående och miljön bli bättre.

Underhållsingenjör - Smart Maintenance, 2 år

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med hållbara och energieffektiva lösningar inom industrin? Som underhållsingenjör arbetar du med planering, genomförande, uppföljning och analys av underhållsinsatser. Du samordnar och leder maskinunderhållet i verksamhetens anläggningar. Smart Maintenance handlar om smarta lösningar inom underhåll. Du arbetar både strategiskt och operativt. Tillhör ofta en arbetsgrupp av tekniker och projektörer.

Yrket passar dig som vill arbeta med att underhålla och effektivisera maskiner och teknik inom industri och tillverkning. Utbildningen fokuserar på energieffektivitet och hållbar teknik för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov inom Smart Maintenance. Kanske har du gått bygg- och anläggning på gymnasiet, eller el- och energi eller inom industrin. Du behöver inte arbeta inom underhållsindustrin idag. Eller så gör du just det och vill få verifierat och ytterligare kompetens inom Smart Maintenance-området. Kanske vill du avancera i din nuvarande yrkesroll? Du kan även arbeta inom fastighetsbranschen, kanske som tekniker inom fastighet.

Mätningstekniker specialkompetens Geodesi, 2 år

Vill du arbeta inom byggsektorn med att ta fram viktiga data för beslutsfattande? Som mätningstekniker har du specialistkompetens inom byggtekniska ritningar och mätteknik och är den som tar fram mätpunkter som ligger till grund för hur en ny väg eller ett bostadshus ska kunna byggas.

Arbetet sker både utomhus på byggen där du använder dig av olika tekniska mätverktyg och inomhus framför dator där du arbetar med 3D-modeller och analyserar data. En ökad produktion inom bygg- och anläggningssektorn i kombination med ny digital teknik har skapat en stor efterfrågan på kunniga mätningstekniker.

Vår utbildning har även ett eget kursområde som ger dig specialistkompetens inom geodesi/geodetisk mätning, även kallad planläggningsmätning, vilket är när man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet, ofta har du en områdesritning som du utgår ifrån. Det kan till exempel röra sig om inmätning av ett hus som en granne upplever står på sin tomt eller utsättning av en väg som skall anläggas. En specialistkompetens som arbetsmarknaden starkt efterfrågar.

Byggnadsingenjör - BIM/CAD, 2 år

Vill du arbeta med att visualisera byggprojekt genom den senaste tekniken inom byggbranschen? Som projektör med specialistkunskap inom BIM och CAD skapar du 3D-ritningar och modeller i virtuell miljö som visualiserar och samordnar information om bygget och byggprocessen. I den virtuella modellen kan du bland annat visualisera tidsplan, kostnadsestimering och montageplan samt skapa simuleringar och söka information.

Utbildningen är en byggnadsingenjörsutbildning där du även lär dig BIM och CAD, något som starkt efterfrågas idag. Denna utbildning passar dig som vill kombinera byggproduktion, arkitektur och teknik. BIM (Byggnadsinformationsmodellering) och CAD (datorstödd konstruktion) är en ny och modern arbetsmetod som håller på att förändra hela byggsektorn. BIM och CAD innebär ett mer tekniskt och datadrivet arbetssätt som förenklar och underlättar hela byggprocessen. Trots att man länge arbetat med BIM och CAD inom branschen, så är det en stor brist på medarbetare med just denna kompetens.

Hermods har även följande YH-utbildningar inom teknikområdet:

INTERVJUER MED STUDERANDE