×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

EXAMINATIONSKURSER FÖR KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

Hermods Yrkeshögskola är ett godkänt examinationscentrum. Vi utför utbildning och examination inför certifiering på uppdrag åt INCERT.

Ett kylcertifikat behöver förnyas hos Incert vart femte år eftersom regler och förordningar förnyas löpande och det händer mycket inom området under en femårsperiod. För att förnya ditt certifikat behöver du klara Incerts examineringsprov. Då gäller det att vara uppdaterad och införstådd med vad som är nytt sedan sist.

För att maximera dina förutsättningar för att nå ett godkänt provresultat rekommenderar vi dig att som förberedelse gå vår preparandkurs.

För att erhålla certifikat är det ett krav att prov, s.k. examinering, utförs med godkänt resultat. Ansökan om certifikat görs hos INCERT, som är det certifieringsorgan som utfärdar ditt certifikat efter godkända prov. Avgift från INCERT för certifikat tillkommer. Prislista vid t.ex. ansökan av Certifikat finns på Incert.se

PREPARANDKURS INKL. TEORETISKT PROV KAT. I OCH II

Denna kurs vänder sig till dig med ett gällande F-gas certifikat och som behöver göra ett teoretiskt prov för att kunna ansöka om förnyat kylcertifikat hos Incert och som vill förbereda dig genom att gå en preparandkurs.

DATUM

  • 29 februari – 1 mars
  • 11 – 12 april

INNEHÅLL

Preparandkursen pågår under en och en halv dag, samt avslutas med examinering: Kategori I. För ingrepp i köldmediekretsen. Alla fyllnadsmängder. Examineringen pågår under två timmar.

Kursen består av teoretisk genomgång av grundläggande termodynamik, kylprocessen, tabeller, funktionen på serviceutrustning, diagram samt lagar och förordningar.

Tid: Start kl 08.00 och avslutning kl 16.00
Vi bjuder på frukost och lunch

FÖRBEREDELSER

Kursen förutsätter att du har förberett dig genom att tagit del av det hemskickade studiematerialet i form av handbok 28.

PRIS

Inklusive kursmaterial 7 000 kr exkl. moms

ENDAST TEORETISKT PROV KAT. I OCH II

Denna kurs vänder sig till dig med ett gällande F-gas certifikat och som behöver göra ett praktiskt prov för att kunna ansöka om förnyat kylcertifikat hos Incert.

DATUM

  • 3 juni
  • 4 juni

EXAMINATION

Kategori I. För ingrepp i köldmediekretsen. Alla fyllnadsmängder. Examineringen pågår under två timmar. 

PRIS

Inklusive kursmaterial 2 000 kr exkl. moms

Maila oss för mer information eller anmälan genom att klicka på knappen