×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

URVAL VID ANTAGNING

Är det fler behöriga sökande än antalet platser på våra yh-utbildningar så sker ett urval. Urvalet påbörjas efter att ansökningstiden har gått ut. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Delmomenten i urvalet poängsätts. För många av våra utbildningar får du poäng för dina gymnasiebetyg och/eller eventuell arbetslivserfarenhet. Ibland ingår en intervju som poängsätts och ibland sker ett skriftligt test där vi mäter de delar som är relevant för utbildningen. Om ett urval blir aktuellt hittar du mer information om hur urvalet går till och vilka kriterier som du mäts på i yh-antagning.se i och med att du gör din ansökan.

Affärsutveckling och ledarskap Barn och fritid Beteende- och samhällsvetenskap Butik, administration och personal Bygg och anläggning Data/IT Ekonomi, administration och försäljning El och energi Fastighet Friskvård och kroppsvård Förberedande och orienterande Hotell och turism Hotell, restaurang och livsmedel Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Inköp och logistik Journalistik och information Juridik Kombinationsutbildning Komvuxarbete Korta YH (YH-kurser) Kultur, media och design Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Lärling Marknadsföring Matematik och naturvetenskap Media och kommunikation Måleri Pedagogik och undervisning Samhällsbyggnad och byggteknik SFI Språk Säkerhetstjänster Teknik och tillverkning Transporttjänster VVS Vård och omsorg
Studietakt
Individanpassad Heltid Deltid Halvtid
Studieform
Distans Klassrum Flex Hybrid
Utbildningstyper
Komvux - Grundläggande Komvux - Enstaka kurser Sfi Yrkeshögskola Komvux - Yrkesutbildning YH-kurser
Visa fler filter