×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

URVAL VID ANTAGNING

Är det fler behöriga sökande än antalet platser på våra yh-utbildningar så sker ett urval. Urvalet påbörjas efter att ansökningstiden har gått ut. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Delmomenten i urvalet poängsätts. För många av våra utbildningar får du poäng för dina gymnasiebetyg och/eller eventuell arbetslivserfarenhet. Ibland ingår en intervju som poängsätts och ibland sker ett skriftligt test där vi mäter de delar som är relevant för utbildningen. Om ett urval blir aktuellt hittar du mer information om hur urvalet går till och vilka kriterier som du mäts på i yh-antagning.se i och med att du gör din ansökan.

Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter