×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Vård och omsorg specialisering är en fördjupningskurs inom valt kunskapsområde. Du väljer själv vilket kunskapsområde du vill fördjupa dig i, exempelvis funktionsförmåga, hälso- och sjukvård eller psykiatri. Kursen kan läsas flera gånger men med olika innehåll beroende på inriktningen.

 

Under kursen får du lära dig bl.a. att bedöma hälsotillstånd, förebygga ohälsa och skador samt analys och problemlösning inom valt område.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Vård och omsorg specialisering ger dig fördjupade kunskaper inom en valfri inriktning inom ramen för vård och omsorg. Innehållet i kursen varierar därmed beroende på vilket kunskapsområde du valt att fördjupa dig inom. Det generella upplägget för kursen gäller samtliga inriktningar och ämnar utveckla dina kunskaper inom hälsa, ohälsa samt funktionsförmåga.

 

Kursen ger dig kunskaper du behöver för att kunna planera, genomföra och dokumentera vårdinsatser utifrån gällande lagar och bestämmelser. Du får lära dig att anpassa vårdinsatser utifrån individens hälsotillstånd och hur du kan förebygga skador och olyckor bland både patienter och personal.

 

Utifrån valt område innehåller kursen:

  • Bedömning av hälsotillstånd och anpassning av vårdinsatser
  • Förebyggande insatser mot skador och olyckor
  • Etiska frågeställningar
  • Samarbete med övriga yrkesgrupper inom samma område
  • Lagar och bestämmelser
  • Hygienrutiner

EFTER UTBILDNINGEN

Efter kursen Vård och omsorg specialisering kommer du ha fördjupade kunskaper inom det valda kunskapsområdet. Du kommer ha utvecklat färdigheter i hur du gör bedömningar av olika hälsotillstånd, anpassningar av vårdinsatser samt förebyggande arbete mot skador och olyckor.

 

Du kommer ha lärt dig att planera, genomföra och dokumentera vårdinsatser kopplade till det valda kunskapsområdet.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Vård och omsorg specialisering behöver du ha läst någon eller några av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll/inriktningar.

 

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort