×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Vård och omsorg specialisering är en fördjupningskurs inom valt kunskapsområde. Du väljer själv vilket kunskapsområde du vill fördjupa dig i, exempelvis funktionsförmåga, hälso- och sjukvård eller psykiatri. Kursen kan läsas flera gånger men med olika innehåll beroende på inriktningen.

 

Under kursen får du lära dig bl.a. att bedöma hälsotillstånd, förebygga ohälsa och skador samt analys och problemlösning inom valt område.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Vård och omsorg specialisering ger dig fördjupade kunskaper inom en valfri inriktning inom ramen för vård och omsorg. Innehållet i kursen varierar därmed beroende på vilket kunskapsområde du valt att fördjupa dig inom. Det generella upplägget för kursen gäller samtliga inriktningar och ämnar utveckla dina kunskaper inom hälsa, ohälsa samt funktionsförmåga.

 

Kursen ger dig kunskaper du behöver för att kunna planera, genomföra och dokumentera vårdinsatser utifrån gällande lagar och bestämmelser. Du får lära dig att anpassa vårdinsatser utifrån individens hälsotillstånd och hur du kan förebygga skador och olyckor bland både patienter och personal.

 

Utifrån valt område innehåller kursen:

  • Bedömning av hälsotillstånd och anpassning av vårdinsatser
  • Förebyggande insatser mot skador och olyckor
  • Etiska frågeställningar
  • Samarbete med övriga yrkesgrupper inom samma område
  • Lagar och bestämmelser
  • Hygienrutiner

EFTER UTBILDNINGEN

Efter kursen Vård och omsorg specialisering kommer du ha fördjupade kunskaper inom det valda kunskapsområdet. Du kommer ha utvecklat färdigheter i hur du gör bedömningar av olika hälsotillstånd, anpassningar av vårdinsatser samt förebyggande arbete mot skador och olyckor.

 

Du kommer ha lärt dig att planera, genomföra och dokumentera vårdinsatser kopplade till det valda kunskapsområdet.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Kursen Vård och omsorg specialisering bygger på kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2. Du behöver därför ha läst någon eller några av dessa för att läsa specialiseringen. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll/inriktningar.

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.


Välj ort