Hermods utbildningar inom vård– och barnomsorg på Hermods

Yrken inom vård och omsorg samt barn och fritid är några av de viktigaste arbeten i det svenska samhället. Framtidsjobben finns inom vården och omsorgen, i skolan och på förskolan. Vår befolkning växer och blir allt äldre och behovet av fler undersköterskor inom exempelvis äldreomsorgen ökar. Att våra barn och ungdomar får en bra start i livet genom duktiga barnskötare och fritidsledare är också en viktig del i den svenska välfärden.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en prognos över hur behovet ser ut inom vård och omsorg som visar att 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras till år 2022.

I denna guide kommer vi lista utbildningar inom både Komvux, yrkeshögskola och företagsutbildning för dig som vill eller funderar på att utbilda dig inom vård- och barnomsorgen.

KOMVUXUTBILDNINGAR INOM VÅRD- OCH BARNOMSORG

Undersköterska
Yrkesutbildningen Undersköterska vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Yrket som undersköterska kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden och utbildningen består både av ämneskurser, kurser om vårt samhälle samt i det svenska språket.

Vårdbiträde
Vårdbiträdesutbildningen hos Hermods vänder sig till dig som vill arbeta inom vårdbranschen. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du kommer arbeta intimt med andra människor av alla åldrar. Arbetet som vårdbiträde kan ibland vara fysiskt krävande, men med utbildningen till vårdbiträde kan du skapa rätt förutsättningar och skaffa kompetensen för att arbeta på rätt sätt inom vården.

Barn och fritid
Barn och fritid är utbildningen för dig om du är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. På våra barn- och fritidsutbildningar får du lära dig möta, assistera och stödja barn, ungdomar såväl som vuxna i deras utveckling inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Obs! Alla Komvuxutbildningar ansöks via din hemkommun. Här kan du läsa mer hur du ansöker.

VÅRDUTBILDNINGAR INOM YRKESHÖGSKOLA

Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre
Äldre med multisjukdom är en växande grupp i samhället i och med att vi lever allt längre. Dessa behöver professionell vård och omhändertagande. Efter denna specialistundersköterska-utbildning besitter du specialistkompetens för att ta hand om äldre och underlätta deras livssituation och välmående, i deras hem eller på boenden. Både sjuksköterskor och undersköterskor är bristyrken vilket gör att många arbetsgivare ser till kompletterande yrkesgrupper och kompetenser för att stärka sin personalgrupp

Stödpedagog
Brinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen Stödpedagog något för dig. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen ges på halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.

Specialistundersköterska inriktning palliativ vård
Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård.

Specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet
Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Vården har redan personalbrist och satsningar görs nu för att specialistutbilda befintlig personal. Arbetar du som undersköterska eller skötare och vill fördjupa din kompetens inom psykiatrisk vård?

Instrument- och steriltekniker
Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är extremt viktigt på alla sjukhus och läkarmottagningar för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet och minska smittspridning och infektioner. Som steriltekniker arbetar du förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer och kirurgiska ingrepp.

FÖRETAGSUTBILDNINGAR INOM VÅRD-OCH BARNOMSORG

Undersköterska
För dig som har erfaren personal som ännu inte är behörig undersköterska så erbjuder Hermods ett valideringskoncept som innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet och komprimera sina studier så att de är färdigutbildade inom 6-7 månader.

Barn och fritid
För dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Din arbetsgivare står för utbildningen och du får betyg för att jobba vidare med det du gillar mest. Hermods företagsutbildningar erbjuder ett valideringskoncept där medarbetare kan validera sina kunskaper och erfarenheter och bli behörig. Du som medarbetare ges möjligheten att kombinera sitt arbete med sina studier på distans

Hitta din vård- och barnomsorgsutbildning med Hermods

Som du ser finns det ett brett utbud av olika inriktningar inom vård- och barnomsorg. Är du osäker på vilken vård- eller barnomsorgutbildning som är rätt för dig - kontakta oss. Ring eller mejla så vägleder vi dig, ger tips och råd som hjälper dig på vägen att hitta utbildningen för ditt framtida drömyrke.

Studera vård- och barnomsorg i Stockholm, Göteborg…

…och övriga Sverige. Hermods erbjuder utbildningar inom vård- och barnomsorg i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå såväl som en rad andra utbildningar och tjänster på totalt över 180 olika orter i Sverige. Här kan du se om vi samarbetar med just din ort. I listan hittar du kontaktuppgifter till ditt lokala Hermodskontor för att kunna se vilka utbildningar och tjänster vi erbjuder nära dig.