×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen Sakkunnig Tull inom import- och exportförtullning vänder sig till dig som redan är yrkesverksam inom områden som Spedition/Logistik/Import/Export och som vill kompetensutveckla dig genom att bredda och fördjupa din kompetens. Utbildningen är framtagen i nära samverkan med näringslivet och ger dig efterfrågad specialistkompetens på arbetsmarknaden.

Frågan om hållbar logistik och transporter berör i högsta grad tullverksamheten och inte minst för de företag som sysslar med import och export av varor. Allt fler företag behöver specialkompetens i tullfrågor för att möta den ökade handeln och kraven på hållbarhet och de utmaningar som transporter medför i en föränderlig omvärld.

Kursen förbereder dig i en framtida roll som tullspecialist med att ge dig rätt kompetens som krävs för att bli en del av en väl fungerande och effektiv tullverksamhet. Att kunna säkerställa hållbara transporter och konsumtionsmönster vilket i sin tur bidrar positivt både för samhälle och miljö.

Kursen bedrivs på halvfart och på distans för att möjliggöra studier i kombination med arbete.

Goda datorkunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. All kommunikation och interaktion med utbildare och kurskamrater sker via webbaserade verktyg. Under webbträffarna förs reflekterande samtal och diskussioner.

Utbildningen kommer att bedrivas på svenska med inslag av engelsk terminologi eftersom att arbete inom tull innebär kommunikation med såväl inrikes som utrikes kontakter. Branschen kräver i de flesta fall att man kan prata flytande engelska.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen ska bidra till den up-skillkompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Efter utbildningen så har du fått:

 • Fördjupade kunskaper om tullprocessen och import- och exportförtullning
 • Specialiserade kunskaper om tillstånd, licenser och tulldeklarationer
 • Specialiserade kunskaper om godsklassificering och Tulltaxan
 • Specialiserade kunskaper om transitering och lagring
 • Specialiserade kunskaper om gällande tullagstiftningar och avtal
 • Specialiserade kunskaper om tullvärde och ursprungshantering
 • Kunskaper om och överblick över hela tullprocessen och dess tillämpning och betydelse

Du kommer också att kunna:

 • Tolka och bedöma när olika moment i tullprocessen ska ske samt när tillstånd och licenser måste sökas från olika myndigheter utifrån sin roll som tullspecialist
 • Tolka och tillämpa Tulltaxan och de regler som styr godsklassificering
 • Tolka gällande lagar och regler kring transitering, lagring, särskild användning, förädling och returer
 • Tolka och förstå gällande tullagstiftningar, standardavtal och betalningsformer

Slutligen kan du

 • Självständigt bedöma och tillämpa de regler som styr godsklassificering
 • Självständigt tolka och tillämpa gällande lagar och regler

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till denna utbildning krävs:

 • Minimum 12 månaders arbetslivserfarenhet från arbete inom tull eller transportledning/spedition/supply chain management, med en 100 procentig tjänstgöringsgrad.


Välj ort