Hitta din utbildning inom vård– och barnomsorg

Tycker du om att arbeta med att hjälpa människor och vill göra skillnad i människors liv och är det viktigt för dig att göra något betydelsefullt? Här guidar vi dig till att skapa en framtid inom omsorgsyrket.

Omsorgen behöver dig

Yrken inom vård och omsorg samt barn och fritid är några av de viktigaste arbeten i det svenska samhället. Framtidsjobben finns inom vården, äldreomsorgen, i skolan och på förskolan. Vår befolkning växer och blir allt äldre och behovet av fler undersköterskor inom exempelvis äldreomsorgen ökar. Att våra barn och ungdomar får en bra start i livet genom duktiga barnskötare och fritidsledare är också en viktig del i den svenska välfärden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en prognos som visar att 14 300 personer behöver anställas inom vård och omsorg varje år framtill år 2029. Samtidigt som vår befolkning ökar med fler barn, finns ett nästintill omättat behov av behörig personal i barnomsorgen på förskola och i skolan.

I denna guide kommer vi lista utbildningar inom vård- och barnomsorg på komvux, yrkeshögskola och företagsutbildning för dig som vill eller funderar på att utbilda dig inom dessa viktiga områden.

Komvuxutbildningar inom vård- och barnomsorg

En yrkesutbildning inom vård- och barnomsorg på komvux är på gymnasienivå. De passar för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är indelad i kortare delkurser vilket innebär det att du läser flera delkurser för att klara din utbildning. I ett par kurser ingår det även arbetsplatsförlagt lärande (apl) där du tränar på att praktisera dina kunskaper ute i olika verksamheter.

Yrkesutbildningen Undersköterska vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Yrket som undersköterska kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden och utbildningen består både av ämneskurser, kurser om vårt samhälle samt i det svenska språket.

Vårdbiträdesutbildningen hos Hermods vänder sig till dig som vill arbeta inom vårdbranschen. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du kommer arbeta intimt med andra människor av alla åldrar. Arbetet som vårdbiträde kan ibland vara fysiskt krävande, men med utbildningen till vårdbiträde kan du skapa rätt förutsättningar och skaffa kompetensen för att arbeta på rätt sätt inom vården.

Barn och fritid är utbildningen för dig om du är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. På våra barn- och fritidsutbildningar får du lära dig möta, assistera och stödja barn, ungdomar såväl som vuxna i deras utveckling inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Så ansöker du till komvux

Alla Komvuxutbildningar ansöks via din hemkommun. En enkel steg för steg guide för hur du ansöker finns att läsa här.

Vårdutbildningar inom yrkeshögskola

Hermods Yrkeshögskola är alternativet för dig som vill läsa en eftergymnasial utbildning som snabbt tar dig ut i arbetslivet. YH-utbildningarna är korta med en stor del LIA-praktik och nischade efter efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Har du en gymnasieexamen och vill karriärväxla eller kompetensutveckla dig? Då ska du läsa en av våra yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg.

Äldre med multisjukdom är en växande grupp i samhället i och med att vi lever allt längre. Dessa behöver professionell vård och omhändertagande. Efter denna specialistundersköterska-utbildning besitter du specialistkompetens för att ta hand om äldre och underlätta deras livssituation och välmående, i deras hem eller på boenden. Både sjuksköterskor och undersköterskor är bristyrken vilket gör att många arbetsgivare ser till kompletterande yrkesgrupper och kompetenser för att stärka sin personalgrupp

Brinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen Stödpedagog något för dig. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen ges på halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Därför finns det en stor brist på specialistundersköterskor med kunskap inom palliativ vård.

Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Vården har redan personalbrist och satsningar görs nu för att utbilda befintlig personal med denna specialistkompetens. Arbetar du som undersköterska eller skötare och vill fördjupa din kompetens inom psykiatrisk vård? Då kan detta vara utbildningen för dig!

Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är extremt viktigt på alla sjukhus och läkarmottagningar för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet och minska smittspridning och infektioner. Som steriltekniker arbetar du förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer och kirurgiska ingrepp.

Så ansöker du till yrkeshögskolan

För att bli antagen till en YH-utbildning krävs grundläggande behörighet vilket motsvarar en gymnasieexamen. För vissa av våra YH-utbildningar krävs särskild behörighet, läs mer specifikt vad som gäller under respektive utbildning.
Vill du ansöka till en yrkesutbildning på Hermods Yrkeshögskola, läs hur du går tillväga här.

Företagsutbildningar inom vård- och barnomsorg

Vårt vidareutbildningskoncept innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet - genom validering. Utbildningarna leder till behöriga yrkesroller. Studierna är flexibla och deltagaren väljer själv när och var hen vill studera då utbildningen sker på distans samtidigt som dem jobbar.

För dig som har erfaren personal som ännu inte är behörig undersköterska så erbjuder Hermods ett valideringskoncept som innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet och komprimera sina studier så att de är färdigutbildade inom 7-9 månader.

För dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Din arbetsgivare står för utbildningen och du får betyg för att jobba vidare med det du gillar mest. Hermods företagsutbildningar erbjuder ett valideringskoncept där medarbetare kan validera sina kunskaper och erfarenheter och bli behörig. Du som medarbetare ges möjligheten att kombinera sitt arbete med sina studier på distans.

”94 % av våra elever är nöjda med en vård- och omsorgsutbildning via Hermods”

Hermods är för alla!

På Hermods vill vi att du ska kunna uppnå dina yrkesdrömmar och yrkesmål oavsett var du befinner dig i livet. Hermods grundades 1898 och genom åren har vi hjälpt över fem miljoner personer att forma sin framtid. Vi speglar samhällets utveckling i våra utbildningar och vi stöttar dig som enskild person genom din utbildning hos oss. Kurserna och utbildningarna håller en hög kvalitet med våra behöriga, engagerade lärare som kan svara på alla frågor du kan tänkas ha. Att hjälpa människor att fritt kunna välja väg i livet för att nå sina mål går som en röd tråd genom vår långa historia och är en anledning till varför vi fortfarande är verksamma över 120 år senare.

Behöver du hjälp med att hitta en utbildning kan du enkelt få hjälp detta genom att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare eller vår kundtjänst. Vi erbjuder många olika utbildningsformer för att du ska hitta den väg som passar dig bäst!

Hermods med hjärta för utbildning och personlig utveckling

Hitta din utbildning inom vård- och barnsomsorgen hos oss!