×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Gör skillnad och skapa en meningsfull vardag för dem som behöver vård och omsorg

Kick-starta din framtid - utbilda dig inom vård och omsorg!

Gör skillnad och skapa en meningsfull vardag för dem som behöver vård och omsorg

Står du inför ett yrkesval och önskar en meningsfull och framtidssäker karriär? Inom området vård och omsorg finns det stora möjligheter att göra skillnad, på riktigt, för personer som befinner sig i olika livsskeden. Allt från små barn till äldre, med eller utan olika fysiska eller psykiska utmaningar. Sök till Hermods yrkeshögskoleutbildningar som förbereder dig för en karriär inom ett område där du alltid kommer att vara efterfrågad och uppskattad.

Våra utbildningar inom vård och omsorg ger dig expertiskompetens inom den inriktning som du väljer. Dessutom får du värdefull erfarenhet redan under utbildningen genom praktik. Låt din resa mot en karriär där din insats bidra till en meningsfull vardag börja här!

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg i Sverige är generellt sett stor och efterfrågan på kvalificerade medarbetare är hög. Det finns många olika yrken inom området, såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, socionomer och mer. Eftersom Sverige har en åldrande befolkning ökar även behovet av vård- och omsorgstjänster.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta både inom offentlig och privat sektor, olika regioner har olika behov och utbud. Trots brist på personal så spelar din erfarenhet och utbildning en viktig roll för hur attraktiv du är på arbetsmarknaden. Förutom grundläggande utbildning är det fördelaktigt att ha specialistkunskap inom vissa områden, som till exempel demens- eller palliativ vård.

Lycka till med dina framtida studier och karriärval!

Vill du veta när det händer något nytt?

Hermods ansöker löpande om att starta nya program och kurser, öppnar nya ansökningsperioder och uppdaterar erbjudanden inom området. Genom att anmäla dig nedan så får du information direkt till din mejllåda när det händer något nytt.

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Vad innebär det att studera på yrkeshögskola?

På Hermods Yrkeshögskola innebär det att du läser en utbildning som har skapats utifrån arbetsmarknadens behov och i nära samarbete med företag och andra aktörer inom näringslivet. Varje utbildning är unik och innehåller de delkurser som ger kompetens som efterfrågas, just nu.

Våra program och kurser är både teoretiska och praktiska. Det du får lära dig i teorin får du öva på, både under kursmomenten och genom praktik ute i verkligheten. Utbildningarna innehåller ett till tre praktiktillfällen ”Lärande i arbete” ute på en arbetsplats. Det innebär att du har arbetslivserfarenhet inom området direkt efter examen.