×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

LIA UTOMLANDS

Vill du ha internationell erfarenhet under din utbildning eller drömmer du om att arbeta utomlands efter examen? Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Du får resa, boende och uppehälle finansierat via programmet Erasmus+.

FÖRDELAR MED INTERNATIONELL LIA

  • Du får internationell arbetslivserfarenhet
  • Du skapar ett internationellt kontaktnät som ökar dina möjligheter att få arbete utomlands
  • Du får uppleva en annan kultur under en längre period
  • Du kommer förbättra dina språkkunskaper

HUR FUNGERAR DET?

Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Läs mer om Erasmus+ här. Programmet förser dig som studerande med ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehälle under hela perioden. Du letar själv upp en LIA-plats där du önskar göra din Internationella LIA. Vi på Hermods YH finns såklart tillhands om du behöver stöd eller hjälp under tiden. För mer information om Erasmus+ och LIA utomlands, kontakta din utbildningsledare.