×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

ANTAGNING TILL HERMODS YH

När ansökningsperioden är slut behandlas alla ansökningar som har kommit in av vår antagningsenhet. De gör en bedömning av varje enskild ansökan. Under den här perioden är det viktigt att du då och då går in i antagningssystemet och läser din mail så att du inte missar viktig information om din ansökan. Antagningsbeskedet skickas ut när alla ansökningar har blivit granskade. Om du blir antagen till utbildningen ska du så snart som möjligt svara på om du vill ha din plats på utbildningen eller inte så att eventuella reserver kan meddelas.

ANTAGNING VID URVAL

Har det skett ett urval summeras alla dina poäng från urvalet och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats. Direkt när antagningen är slutförd får du besked om du är antagen eller ej eller om du har fått en reservplats.

RESERVPLATS

Har du fått en reservplats finns det fortfarande möjlighet att komma in på utbildningen du sökt. Enda fram till utbildningsstart finns det möjlighet att få en plats om det sker avhopp. Håll utkik i antagningssystemet så att du inte missar antagningsbeskedet.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@hermods.se eller på 019-100 080